Окултни принципи и закони - том I

ImageАвтор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
Издателство: Бяло Братство, София, 2005 г.
ISBN: 954-744-063-2
Първо издание, формат: 24/16,5 см, мека и твърда корица, 366 страници;
Цена: 9,00/11,00 лв.
Тип: книга; Език: български

Справочник на окултни принципи и закони, дадени от Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) в неговото Слово, издадено до 2004 г.

Събраният материал е подреден по теми и представлява извадки, които са в оптимално съкратен вид и имат за цел да насочат читателя към конкретния източник. В препратката след цитата са дадени заглавието на беседата, страниците и номерът на томчето от хронологичния указател, даден в края на книгата.

Подреждането на извадките е направено за улесняване на читателя при изучаване на Словото и при работа по конкретни теми.

За дълбокото разбиране на вътрешния смисъл на всеки принцип и закон е необходимо прочитането на лекцията или беседата, от която е изваден.

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЯТА ПРИНЦИП И ЗАКОН

ПРИНЦИПИ

Любовта. Мъдростта. Истината. Правдата. Добродетелта

Божественото. Първичното. Битието. Божественият Дух

Творческият и съграждащият принцип

Висшето и нисшето

Активното и пасивното

Божественият промисъл. Волята Божия

Връзката с БОГА. Вярата като принцип

Принципи на Братството и ученичеството

Духът и душата

Съзнанието

Животът. Свободата

Служенето. Даването. Чистотата

Седемте принципа на Хермес

Съответствие

Разумност

Хармония (Вибрации)

Противоположности

Ритъм

Причини и последствия

Род (Единство)

ЗАКОНИ

Любов. Мъдрост. Истина. Правда. Добродетел

Любов

БОГ е Любов

Любов към БОГА, Любов към ближния, Любов към себе си

Христос и Любовта

Любовта дава живот

Любов и Обич

Вяра, Надежда, Любов

Любовта и ученика

Мисъл, чувство, действие

Служене

Работа

Даване

Снизхождение и прошка

Търпение

Безкористие

Жертва

Чистота

Добро

Свобода

Знание и приложение на Любовта

Външна и вътрешна Любов

Взаимоотношения в Любовта

Силата на Любовта

Любовта – единственият закон

Мъдрост

Разумност

Знание

Истина

Свобода

Мир

Правда

Отговорност пред БОГА

Висшият морал

Причини и последствия

Карма

Прераждане

Дихарма

Добро

Проява на Божественото

Божественият Промисъл

Божията Воля на Земята

Великото Голямо и Великото Малко

Битието

Природата

Енергии. Прана

Материя

Светлината и топлината

Движение

Икономия

Ритъм

Равновесие

Хармония

Противоположности

Подобие

Асоциация

Отражение

Съответствие

Съотношение

Разнообразие и еднообразие. Различаване

Неповторимото

Вероятности и изключения

Опуленс

Божественото и човешкото

Вяра и надежда

Връзката с БОГА

Молитва

Вдъхновение

Интуиция

Връзка с разумните същества

 

Хронологичен списък на изданията 

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube