Писма на Учителя до д-р Георги Миркович

ImageИздателство: Бяло Братство, София, 1999 г.
ISBN: 954-8091-88-7
Мека корица, голям формат: 28/20см, 85 страници; Цена: 4,00 лв.
Тип: книга
Език: български

Факсимилета от 1898 до 1902 г., съвместно издание с Народна библиотека "Св. Св.Кирил и Методи".

"Любезний д-р Миркович, Надявам се настоящето ми писмо да Ви намери здрав и весел духом. Здравето е потребно за тялото и душата, а веселостта за духа и сърцето. Но разбира се, пълнотата не е тука, но горе. Все таки ний трябва да сме благодарни за всичко и радостни за онова, което нашия Небесен Баща благоволява да ни отрежда. Аз мисля, всичко вкупом съдействува за наше добро... "

(Из писмо от Учителя до д-р Миркович, 1900 г. май 4)  

 

Д-р Цветолюб Нушев е роден на 22. 11. 1952 г. в София. Следва право и завършва история в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1979 г. работи в Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, където сега е главен архивист и ръководител на Българския исторически архив. Научните му интереси са свързани главно с изследване на Българското националноосвободително движение през периода 1856­1912 г. и дисертацията му е на тема “Българският таен централен комитет (1866­1869)”.

Д-р Цветолюб Нушев е автор на над сто извороведчески, енциклопедични статии и научни публикации на документи. През 1981 г. проучва революционната дейност на д-р Георги Миркович. Тогава се запознава с писмата на Петър Дънов и планира бъдещото им публикуване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Неподправеният Петър Дънов (Учителя Беинса Дуно)

Писма (1898–1902)

№ 1. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 1 ноем. 1898

№ 2. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 14 ноем. 1898

№ 3. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 3 ян. 1899

№ 4. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 1 септ. 1899

№ 5. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 7 окт. 1899

№ 6. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 4 ноем. 1899

№ 7. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 4 дек. 1899

№ 8. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 8 март 1900

№ 9. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 18 март 1900

№ 10. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 4 май 1900

№ 11. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 27 юни 1900

№ 12. Пощенска карта-писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 4 юли 1902

Кратки биографични данни

Петър Константинов Дънов

Константин А. Дъновски

Атанас Георгиев

Д-р Георги Вълков Миркович

Показалец на собствените имена

Показалец на географските имена

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube