Бо Ин Ра

Воля за радост

Бог живее в радост, не във скръб!

Робите на скръбта си сътвориха „страдащия Бог".

Онази сила, що ти се разкрива като скръб – тя само ще изравни пътя на твойта радост.

Из „Книга на Царското Изкуство" от Бо Ин Ра

На всички, които се стремят към светлина!

Тук ние няма да питаме:

„Що е Бог? "

Предоставяме този въпрос на всички „безбожни", на „идолопоклонниците", които си измислят своя бог.

Ала съмнявам се, че Бог ще чуй онзи, който иска да го измисли.

Ние знаем, че Бог не отговаря никому, който туря „бог" в питането си...

Ние знаем, че живия Бог се отвръща от врявата на въпръшателите (просителите) си.

Защото научите ли се да слушате това, което Бог говори, вие ще започнете да възприемате вашия Бог...

А за това е нужна тишина!

Всичко творящо пребъдва в тишина.

И ти трябва в тебе самия да приготвиш едно място за тишината, за да ти стане твоя жив Бог приятел и гост!

Към велика тишина ще поведат душата ти тия думи.

От човека ти трябва да стигнеш до Бога – иначе Бог ще остане чужденец вовеки!

Не търси Бога в „утеснението на сърцето си", кога наистина поискаш да намериш в себе си твоя жив Бог – защото тебе те е родила волята за радост на твоя Бог...

Не с питане ще узнаеш своя Бог, защото и в най-тихия въпрос шуми вече съмнението...

Ти ще намериш своя Бог само в най-дълбока тишина – очистен чрез страданието, което си превъзмогнал — във волята за радост.

От ония, които кретащи по погрешни пътища крещят по Бога от угнетено сърце, отвръщай се съзнателно! Че иначе ти нивга не ще намериш дълбоката тишина.

Ти трябва да бъдеш сам самин с човека, който си ти сам, искаш ли да срещнеш в себе си Бога...

В твоята най-дълбока тишина ти сам ще си станеш въпрос и сам ще си бъдеш ответ (отговор).

Защото само сам със себе си можеш ти да встъпиш във великата тишина...

И сам трябва да бъдеш там, където твоят жив Бог се оставя да бъде слушан вътре в теб!

Превод от немски.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube