КНИГОПИС

Получиха се в редакцията следните списания и вестници:

1. Възраждане Списание за живота в светлината на разума и любовта.

2. Свободно общество Месечник на свободното разбиране на живота.

3. Наука и разум Списание за обнова на живота.

4. Южни зари Литературно обществено списание.

5. Свобода Седмичен вестник за обнова на живота.

6. Рампа Седмичен вестник за театър, литература и критика.

7. Устрем Орган на македонската младеж.

8. Витлеемска звезда Орган на обществото за психични издирвания и дух. знание в България.

9. Ново общество Орган на съюза на свободните братски общества.

10. Жива струя Орган за морално и духовно повдигане на обществото.

11. Духовно слово Списание за духовен живот.

12. Вестник на девиците.

Книжовна вест. Приятно ни е да съобщим, че наскоро ще излезе от печат, луксозно издадена и със символична картина на кориците, книгата

ПРЕЗ БЕЗДНИТЕ И ВЪРХОВЕТЕ – мистични сонети от Иван Толев. Допълнително ще се обяви цената със специална покана.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube