КНИГОПИС

Получиха се в редакцията следните списания, вестници и книги:

1. „Орфей" – месечно списание за окултизъм, книжнина, изкуство и духовен живот. г. I, кн. 6. Редакция ул. „Странджа" 44, София.

2. „Свободно общество" — месечник за свободно разбиране на живота г. I, кн. 9, 10 и 11. Адрес: редакция „Свободно общество" – София.

3. „Билка" – лист за популяризиране лекуването с треви и билки. Адрес: ул. „Цар Борис" 99

4. „Еделвайс" – списание г. І, кн. 1, Казанлък.

5. „Свобода" – седмичен вестник за обнова на живота. год. I, брой 14, 15, 16 и 17. Адрес: ул. „Бачо Киро" 13, София.

6. „Ново общество" – орган на съюза на свободните човеци – братя и свободните братски общества. Редактор Ст. Байров, ул. „Мария Луиза" 7.

7. „Устрем" – орган на съюза на македонските младежки културно-просветителни организации, ул. „Ломска“ № 2

8. „Ново звено" – младежко художествено списание за изкуство литература и критика. Редактор Лазар Панов. Адрес: ул. „Родопи" 36 – София.

9. „Факел" – списание за изкуство и чист живот. Редактор Д. В. Юруков; год. 11, кн. 1, 2, 3 и 4. – Адрес: ул. „Мария Луиза" 7.

10. Г. Драганов, „Гонг на безумието" – стихове. Ямбол 1923 год.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube