ВЕСТИ

Професор Айнщайн и окултните науки

Списание „The light” съобщава, че проф. Айнщайн дълбоко се е за-интересувал от психичните сили на мис Джен Денис от Калифорния, която сър Артур Конан Дойл беше вече описал като „осмото чудо на света”. Кореспондентът на в. „Daili Маil)” в Ню-Йорк излага срещата между Айнщайн с мис Денис. След тая среща проф. Айнщайн така е изразил своето учудване:

„Тя ми каза неща, които никой не можеше да знае, неща, върху които бях работил. Тя ми доказа, че може да ми прави известни разкрития, които засега ми е невъзможно да си обясня. Необходимо е да говоря по това на някои от моите колеги. Това е наистина чудно”.

След това Айнщайн потеглил за Европа. Но още в Калифорния живо са се заинтересували от онази необикновена промяна, която е направила един истински учен защитник на метапсихичните явления.

Жив радиоприемател

Списание „Wahres leben” излага следния интересен случай: В клиниката на проф. Кей в Бостън наскоро постъпила една жена, която страдала според околните от една необикновена „болест”. Тя твърдяла, че постоянно слуша човешки гласове и различни музикални откъси. Отначало лекарите са мислили, че в случая имат работа с изсъхване на слуховия нерв. Но тъй като жената настоявала да твърди, че тя не слуша несвързани гласове и тонове, но цели сказки и музикални произведения, то лекарите дошли до диагнозата, че жената страда от тежка душевна болест и я изпратили в психиатричната клиника на проф. Кей. Наблюденията установили, че странните прояви почвали в един и същи час на деня. Също и с превързани уши, жената можела да слуша странните звукове твърде добре. Различните успокоителни средства довели до резултат, че силата на звуковете станала още по-голяма. Преди няколко месеца проф. Кей можа да разреши загадката. За своя и обща изненада той установи, че „болната” възприема с всички подробности програмата на радиопредавателната станция в Ню-Джерси.

Следователно, тя е в буквалния смисъл на думата е един жив радиоприемател. Проф. Кей казва, че човешкият мозък може не само да получава, но и да изпраща радиовълни. И той тогаз обяснява телепатията по този начин.

По този начин идваме все повече и повече до приемане на ясновидството.

Научна астрология. Влиянието на лунните фази върху биологичните процеси.

Констатирано е, че степента на възприемчивост на радиоелектричните вълни е в зависимост между другото и от лунните фази. Това се установи с изследванията на М. П. Венсен и се потвърди с наблюдения, направени в течение на много години в астрофизичната обсерватория в Мьодон (Франция).

Наблюдения, правени върху организми (животни и растения) по време на разни лунни фази, доказват влиянието на последните. Знае се от изследванията на Лаковски, че микробните култури се стерилизират чрез пряк контакт на течности с някои метали. Тая стерилизация между другото е в зависимост от лунните фази и звездните радиовълни.

От бактериите най-чувствителни за влиянието на лунните фази са стрептококите и стафилококите. Стерилизацията на дестилираната вода е по-успешна при празнене на луната. Болестите, които се дължат на микробите стрептококи и стафилококи, са по-чести и по-проявени при пълнолуние.

Опитите по микробиология, правени в лаборатория наглед при едни и същи условия, дават в някои случаи положителни резултати, а в други случаи – отрицателни. Обаче достатъчно е да вземем под внимание промените в лунните фази (при еднакви други условия) и тогаз ще ни стане обяснимо това различие в резултатите.

Биологията, микробиологията и техните приложни области: земеделие и терапевтика (лекуване) само ще спечелят, ако се предприемат изследвания в това направление. (Из едно съобщение на Лаковски).

Духовно движение в Китай

То се нарича „Шецие-Цонч-Циао-Та-Тонг”, което значи: „Велико всемирно единство на многовековните учения.” Това движение се нарича още „Великият път за Царството Божие". Ръководителят на движението е издал един позив, в който той излага идеята си за духовно сближение на народите. Той е заобиколен от ученици, мнозина от които имат способността ясновидство в бъдещето.

Животът като електричество.

Проф. Гурвич от Москва доказа, че растящите глави на лука пращат лъчи, които подтикват другите растителни клетки към растене. Разстоянието, до което достига въздействието на тези жизнени лъчи, възлиза на 38 мил.

Гурвич намери същите лъчи, предизвикващи нарастване, и при поповите лъжички.

Физиците Райтер и Габор са установили при зловредни подувания също така излъчвания.

В ново време се удаде на Д-р А. Е. Корнмюлер и Й. Ф. Тйониес да докажат в мозъка на живи животни електрически течения, които се появяват в архитектоничните мозъчни полета. Тйониес е построил един апарат - неврограф, който отбелязва точно мозъчните токове.

При заболяванията на мозъка, особено при спазми, неврографът отбелязва токовете в криви, от които може да се познаят също и други подобни заболявания.

Това за медицината е от голямо значение. Човек ще учи сега да установява от отбелязванията на неврографа мозъчните заболявания и да определи техния вид от различните или подобни криви.

За нас имат тези изучвания още особена стойност, доколкото те ни подпомагат да обосновем научно лечебната сила на ръцете или изобщо лечебния магнетизъм, който все още не е намерил всеобщото признание, което заслужава, пред вид големите му лечебни въздействия, които съвсем не почиват на „въображения”.

Из „Wahres leben” год. 33, кн. 7/8, 1932 г.

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube