Получени в редакцията книги и списания:

„La tri fundamentoj de la Vivo” (Есперантски превод на книгата: „Трите основи на живота” от Учителя). Издава Есперантската окултна библиотека „Нова Култура” в Бургас. Адрес: пощенска кутия № б, Бургас. Цена 15 лева. Книгата е снабдена с 4 снимки из жи¬вота на учениците на Вс. Б. Братство.

В. „Братство”. От септ. т.г. този вестник, който работи за обнова в живота, почва да излиза двуседмично с абонамент 30 лв. годишно. Препоръчваме го на читателите си. Адрес: Сава Калименов, – Севлиево.

„Свободно възпитание”, год. X, кн. 9/10.

„Учителска мисъл” , год, XIII, кн. 10, юни 1932 г.

„Здрав живот”, год. I, кн. 19/20.

„Духовна обнова” , год. XI, кн. 7, септ. 1932 г.

„Koinonia”, год. ХІІ, кн. 3., юли 1932 г.

„The Rosicrucian Magazine", год. 24, кн. 5, май 1932 г.

„Wahres Leben", книга б, юний 1932 г.

„Nachrichtenblatt der Internat. Bewegung fur Christlchen Kommunismus", № 3. – Прага.

„Die Glocke", 12 год., кн. 8, 1932 г.

„Das Goetheanum", 11 r. кн. 3, 25 септ 1932 г.

„Упознаj себе”, год. ІІ, август 1932 г. кн. 8.

„Pour la verite”, Брюксел, год. 2, кн. 8, август – септ. 1932 г.

„Le Sinceriste”, юли 1932 г. Белгия.

„Тегге Pfouvelle", септ. 1932 година.

„La Revue Caodaiste”, 2 год. кн. 17 август 1932 г.

„ftnnales du Spiritisme”, септ, 1932 r.

„La Revue Spirite Beige”, септ. 1932 r. Лиеж (Белгия).

„Le Fraterniste”, 1 август 1932 r.

„La Konfliktoj en Mancurio kaj Sanhajo”.

„Oomoto”, Камеока (Япония).

„La Ricerca Psichica”, (Luce е Ombra). Милано, год. 32, кн. 8, август 1932 година.

„El siglo Espirita”, Мексико, юни 1932 година.

 

ПРОДЪЛЖАВА СЕ ЗАПИСВАНЕТО НА АБОНАТИ ЗА VII ГОДИШНИНА на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО”

Поканват се всички стари абонати да се презапишат за новата годишнина като внесат абонамента. С това ще улеснят редакцията и едновременно ще услужат на великата кауза, за която ратува списанието, а тая кауза е: разпространение идеите на новата култура, на новото човечество!

Годишен абонамент 80 лв. в предплата за странство – 1 долар.

Всичко се изпраща на адрес: Редакция на списание „ЖИТНО ЗЪРНО",

пощенска кутия № 271 – София.

Redaction et Administration „JITNO ZERNO"

Boite postale № 271 – Sofia (Bulgarie).

Печатница „ВЕНЕРА", ул. „Позитано" № 3, София

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube