ВЕСТИ И КНИГОПИС

Идеите на Всемирното Братство в чужбина

В списание "La estrella de Occidentw", което излиза в Буенос Айрес (Аржентина), год. 10., книжка 111, от май 1934 г., е печатана статията "Новото време" от М. Константинов, в която се говори специално за идеите на Учителя, за мисията на Всемирното Братство в свръзка с днешното време и близките перспективи.

В същото списание, в книжка 112 от юли т.г. е печатан преводъ на беседата от Учителя: "Великият закон".

В списание "Alborea" "което излиза също в Буенос Айрес, год. 2, книжка 9, 1933 г., е печатана статията. "Идеите на Учителя Дънов и резултатите, получени от тяхното приложение". Авторът се е подписал с думата "Сестра". В тая статия се разглеждат идеите на Учителя и тяхното приложение в начина на храненето, в живота на нашити мисли и чувства, в използуването на силите на разумната природа и пр. Споменава се, че Учителят туря в основата реализирането принципите на Божествената Мъдрост. Говори се за особеното значение, което отдава Учителят на музиката за повдигането на отделния човек и на човечеството и се споменава, как чрез Учителят на Изгрева се ражда една нова музика. Накрая се споменава най-важното от обширната литература върху богомилството и албигойството на разни езици.

На 1 октомври 1933 г. в Буенос Айрес е държана публична сказка от Магдалена де Пита на тема: "Учителят П. Дънов".

Духовното движение в Румъния

Чрез дейността на видния работник на духовната нива в Румъния - Релжис, посредством възвишените принципи на така наречения от него "Хуманитаризъм" и след неколкогодишното излизане на румънското списание "Вегетаризмул", ето вече почвата е подготвена за една нова стъпка в духовния живот на Румения - това е появяването на окултното списание "Biblioteka Metapsihica", което излиза в гр. Крайова ето вече втора година. Редактира се от комитет. Основател му е Михаил Драганеску, Адресcj на редакцията е: "Biblioteka Metapsihica ", Str. Ghica Voda, № 20 — Craiova.

Радваме се, че в съседна Румъния има красиви признаци за духовен подем. Подемът на спиритуалистичната вълна във всички части на света не е странно за онзи, който знае законите на развитието и характера на епохата, която иде. Мощната вълна на новите идеи се проявява във всички страни, защото са светлината и въздухът на новия човек, който се ражда днес. Пожелаваме на съседната ни страна пълен разцвет на новите идеи, пожелаваме изобилен плод на работниците там. И този плод ще дойде, понеже тези нови идеи са това, което търси съвременният човек, те са туй, за което копнее и жадува съвременното човечество често безсъзнателно с дълбоките сили на душата си чрез най-добрите свои синове от редовете на поети, музиканти, художници, философи и чрез будните души из широките маси на народа.

Духовното движение в Полша

Когато наближава пролетта, не само на едно място, но на много места се появяват пролетни цветя! Ето пред нас е полското окултно списание "Heinal", което излиза в гр. Висла. От списъка на окултните книги, печатан в списанието, се вижда, че има вече на полски окултна литература доста голяма. Полският народ, който е родил един такъв голям мистик като Словацки, има духовни заложби. Особено е важно обстоятелството, че една голяма славянска страна като Полша е засегната от вълната на спиритуализма. Това е важно поради важната духовна мисия на славянството в общочовешкото семейство.

Духовното движение в Чехославия

След като са работили енергични деятели като Пшемисъл Питер в Прага, Рудолф Буркерт в гр. Ниемес и пр., ето виждаме още един признак за съживлението на духовния живот в Чехославия: това е мощното спиритично общество, което брои стотина хиляди членове и има клонове в разните градове на страната. Клоновете си имат свои салони и свои редовни сбрания. Орган на обществото е списанието "Spiritistke revue", което излиза в гр. Радванице.

Страната на Петър Хелчицки и на чешките братя винаги е била разгорявана от духовни търсения и от видението: Царство Божие на земята. Петър Хелчицки е една от редките фигури в историята! Пожелаваме красив изгрев и разцвет на силите, които се крият в чешката душа!

Духовното движение в Югославия

По-рано бяхме писали пак на това място за вегетарианското движение в тая страна и за издаване на "Вегетарианска библиотека" под редакцията на Живоин Костич. В Югославия има и антропософско общество с централа Белград. То издава и списанието "Упознай себе" под редакцията на Д-р Станислав Жупич. Обществото е издало и значителна литература: главно преводи. В Босна има една мощна духовна, етично-социална организация, която има клонове навсякъде в Босна. Неин водител е Миленко Видович. Органът на обществото излиза в Сараево. В Югославия има и теософско общество. Централата му е в Загреб. Председателка - Вавра.

В градеца Дарувар (между Осек и Загреб) излиза спиритичното списание "Живот". То издава и книги. Напр. напоследък е издало брошурата "Няма смърт".

Пожелаваме на братска Югославия разцъфтяване на ония красиви цветя, които нейната душа крие в себе си. Уверени сме, че тя ще направи мощни стъпки във великия път на новите идеи и че в скоро време ще се разгори там яркият огън и силната светлина на новата вълна, която днес се изпраща в света. Мистичното, заложено в югославянската душа, е доста ясно изразено в произведенията на Владимир Назор, най-видният югославянски поет. Това показва, че югославянската душа има дълбочина и духовни ценности, които чакат своята проява. Славянските народи се намират в своето зазоряване!

Хвърчащият лист на Френското спиритично общество

Напоследък това общество е издало един хвърчащ лист, в който са изложени мненията на видни учени за безсмъртието на душата. Ето напр. Уилям Крукс казва: "Аз не казвам, че това е възможно. Аз казвам, че това е". Сър Оливер Лодж казва: "Моето заключение е, че безсмъртието на душата е научно доказано чрез научните методи на изследване". Това той е казал в речта си в Англия на 22 ноемри 1914 г. Сър Оливер Лодж е знаменит английски физик, известен с работите си в областта на електричеството и специално с изследването на йоните. Той е ректор на Бирмингамския университет и член на Кралската академия на науките. После се цитират мненията на Араго, професор Ломброзо, на английския естественик Уолес, на професор Ханс Дриш, на Морган, председател на Математическото общество в Лондон и пр.

Един симптом

Абат Т. Морьо, директор на астрономическата обсерватория в Бурж (Франция), като констатира увеличението на слънчевите петна казва, че това говори за важни предстоящи сбития в историята на човечеството и на земята. Нас не ни интересува, какъв е характерът на събитията, за които той загатва. Важното в случая е обстоятелството, че един учен не с астрологически факти, но въз основа на чисто астрономически наблюдения твърди за връзката между слънчевите петна и известни сбития, било в човешкия живот, било в земната природа.

Телепатически растения

"Според съобщенията на английските вестници, лондонският ботаник Уилямсон, който преди две години заминал с научна експедиция в Южна и Централна Америка, открил дълбоко в Бразилия интересно растение, досега още неизвестно на науката. Стеблото на това растение е изпълнено с млечен сок, който в хладно състояние не оказва върху организма никакво влияние. Но бъде ли нагрят сокът до 45-50 градуса, само една лъжичка от него е достатъчна да приведе човека в транс. За да проври разказите на туземците, Уилямсон многократно изпитвал действието на растението върху самия себе си: в сънно състояние, предизвикано от този сок, той виждал неща, които в същото време се извършвали на хиляди километри от него - напр. постъпките и жестовете на роднините си в Англия. Уилямсон нарекъл това растение, заради странните му свойства, "телепатическо". Подобни свойства се приписват с по-голямо или по-малко основание и на някои други южно-американски растения".

(Из в. "Камбана", от 25. септ. 1934).

Това, което туй растение по изкуствен начин предизвиква у човека, последният може да го прояви и по естествен начин, когато се развият у него известни сили и заложби, спящи досега у него. Тези сили са вътре в него.

Светещата жена в Италия

"Сенаторът Маркони натоварил венецианския професор д-р Фабио Витали да отпътува за гр. Пирано и да подложи на научно изследване светещата жена Ана Морано - 49 годишната рибарка. Морано била пренесена в университетската медицинска клиника в Рим. Изследването било предприето в три посоки - медицинската част била възложена на проф. Витали, физикалната - на проф. Табашки, а пък физиологическата - на проф. Де Санктис. Установено било, че Морано страдала от задух, обаче иначе тя е била физически и душевно здрава. Самата тя разказва следното явление от 2. юни 1933: "Като спях, изведнъж почувствувах по гърдите силен натиск. Този натиск бе толкоз силен, щото аз помислих, че е дошъл вече моят край. Не можах даже да мръдна. В областта на сърцето почувствувах болка и то много силна. Забелязах една светлина в стаята. Тая светлина наблюдавах със затворени очи.

Светлинното явление, което било наблюдавано освен от жената Прасел, но и от проф. Де Ангелис, е траело на 2 юни до ранни часове. Това се е случило в клиниката на гр. Пирано.

Светещата жена още от 7 годишна възраст е виждала видения.

През време на изследванията, които пр. Витали е предприел в присъствието на д-р Зайц, д-р Самбо, д-р Парецан, д-р Проти и други лекари в болницата в Пирано, жената Морано била наблюдавана в продължение на 36 часа. Тогава се е показал един сноп от сиво-бели лъчи, които не са могли да бъдат хванати от фотографските плочи, нито пък от филми. Светлината е изхождала от лявата страна на гръдната област. Тя не е хвърляла сянка; била доста силна. Това явление е траяло само няколко секунди. Галванометърът не е показвал никакво движение. Учените, които съобщават това, поясняват единодушно, че в истинността на явлението не може да има никакво съмнение и че самозаблуждението трябва да се смята за напълно изключено. За жалост физикалното изследване не дало никакви резултати, защото лъчите не са могли да бъдат по никой от досега познатите начини отбелязани. По въпросите от биологическо естество, които се поставят за разрешение, съобщава се, че досега било установено, че явлението напълно се различава от светлинните явления, които се наблюдават от медиумите в транс". (Из в. "Зора, от 22 септ. 1934).

Литна сбирка в "Гьотеанум" от 5-12 август 1934 г

На 5 август тя се открила с евритмични упражнения. След това с уводна реч от Алберт Щефен сбирката е започнала работата си. На 6 август била представена мистичната драма "Портите на посвещението" от Д-р Щайнер. След това д-р Баравале говорил върху мистичната драма. Ето по-важните от държаните реферати: Д-р Ваксмут говорил върху ритъма. Д-р Лайсте говорил на тема "Погрешни пътища за духовния свят". Д-р Попелбаум: "Търсене на истинското човешко аз". Енглерт-Фей: "Значение и последици на детското подражание за по-късния живот на човека". На 8 август била представена втора мистична драма "Изпитът на душата" от Д-р Щайнер. Шуберт говорил на тема; "Старите мистерии и съвременните духовни преживявания".

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube