ВЕСТИ И КНИГОПИС

Лунно влияние върху земята. - Последните изследвания доказаха, че лунното влияние се простира не само върху земните водни маси, но и върху самите континенти. При известно положение на луната сушата се повдига значително и когато луната дойде в друго положение, сушата, материците отново се отпущат на старите си места. Този факт е бил установен с паралелните наблюдения и изследвания на астрономите от обсерваториите в Шангхай, Науен и Бордо. В резултат на своите внимателни изследвания астрономите от гореспоменатите обсерватории са дошли до заключение, че цялата оная колосална маса земя, която съставлява европейския и азиатския континенти се намира в постоянно движение под влияние на луната. В свръзка с тия наблюдения се правят наблюдения за влиянието на луната върху климата, растежа на растенията, живота на животните и пр. Отдавна е известно влиянието на луната върху лунатиците.

 

Представяне на мистични драми в Швейцария. - В „Гьотеанум" в Дорнах до Базел са били представени тая пролет някои мистични драми. Това ще продължи и през това лято. Например на Великден е била представена мистичната драма: „Смъртта на Манес" от Алберт Стефен. На Св. Дух била представена драмата „Портите на посвещението" от Щайнер. През август ще се представят „Изпитанията на душата" от Щайнер и избрани части от втората част на „Фауст" от Гьоте.

Идеите на Всемирното Братство в чужбина. - В един от броевете на в. „La nouvelle vie",орган на Всемирната организация за сврхличен живот, е напечатана част от брошурата „Le nouveau messege du soleil", дето се излагат идеите на Всемирното Братство.

 

Жената с рентгеновите очи. - Тя се казва Личия Нервал. Един от най-добрите парижки специалисти д-р Анри Яворски се е заинтересувал от нея. В хипнотично състояние тя вижда предмети, които са далеч от нея. За да се докаже, че тук не влияе телепатията, правени са следните опити: пред нея се поставят купчина пакети, които съдържат различни предмети, обвити добре отвън. Пакетите са така разбъркани, че и самият експериментатор не знае в кой пакет, какво има. Обаче тя безпогрешно казва какво е съдържанието на пакетите. Личия Нервал може да вижда вътрешността на човешкото тяло по-сигурно от рентгеновия апарат. Интересното е, че тя няма понятие от медицина, анатомия и паталогия. Тя се изразява просто, когато има да описва това, което вижда. Тя Изпада в почуда пред явленията на кръвообращението. Сложният механизъм на сърцето я плаши.

Тази жена показва и други способности: като с микроскоп тя вижда в клетките и тъканите. Тя вижда клетките, бактериите, белите и червените кръвни телца в човешкия организъм със същата яснота, с която вижда отделните органи на тялото.

 

Окултна школа във Виена. - В последните години Виена е станала място на окултни изследвания. Това е тъй наречената Виенска школа по парапсихология, графология пр. И официалната наука в Виена вече се занимава с подобни проблеми. Например професорът във Виенския университет д-р К. Бет се е заел с безпристрастното изучаване на ясновидството, телепатията и пр.

 

Сбирка по окултна педагогика в Швейцария. - От 20 юни до 3 август в „Гьотеанум” ще се състои една подобна сбирка с реферати върху математични, философски, музикални, езиковедски и природонаучни въпроси в свръзка с педагогическите проблеми.

 

Лагер на Кришнамурти в Омен - Холандия. - Тази година на края на м. юли и в началото на август ще се състои лагер в Омен - Холандия, на който ще присъствува и говори Кришнамурти.

Получи се в редакцията:

Вечната поема, от Айгого, цена 8 лв.

През вековете, от Л. Лулчев, цена 2 лв.

Двете книги са издания на книгоиздателство „Братство" - Севлиево и се изпращат срещу 10 лв. пощенски или гербови марки.

Открива се подписка за записване абонати на книгата „Шестото чувство на човека" от добре известния френски учен, академика Шарл Рише. Книгата съдържа научно проверени доказателства - наблюдения и експерименти, които установяват по неоспорим начин съществуването на шестото чувство – ясновидството. Книгата ще излезе към края на лятото. Предплатилите ще я имат за 20 лв. След излизането от печат ще струва 40 лв. На всеки 5 предплатили абонати, шестият се дава безплатно.

Поръчки до: книгоиздателство „БРАТСТВО” - Севлиево. Пощ. чекова с/ка 2201.

„La Parole de l`Auguste Fraternite Universelle. Le Maitre parle.” София, 1936, стр. 174, цена 30 лева. Доставя се от редакцията на спис. „Житно зърно", пощенска кутия № 270.

Ето една ценна книга, която има да изиграе голяма роля. Книгата е снабдена с следните къси, но съдържателни уводни думи: „Ние предлагаме Словото на Учителя на всички братя, чиито души са затрогнати от Любовта, чийто разум е озарен от знанието и чийто дух се радва на пълна свобода.

Защото само оня, казва Учителят, чиято душа е затрогната от Любовта, живее.

Само оня, чийто разум е озарен от знанието, носи светлина. И само оня, чийто дух се радва на съвършена свобода, може да се нарече истински човек и брат на човечеството".

В послесловието се казва:

„Поднасяйки тая книга - избрани и подредени мисли из беседите на Учителя - ние, негови ученици, сме убедени, че изпълняваме един любовен, един свещен дълг към ония наши братя по цялата земя, за които тя е предназначена.

От изобилния извор на Учителевото Слово ние отправяме няколко живи струи, вярвайки че те ще оросят и освежат душите на другите, тъй както оросиха и освежиха и нашити души; че те ще напоят с животворната си влага и ще събудят за растеж божествените семена, вложени изначало в техните души, тъй както напоиха и пробудиха за растеж божествените семена и в нашите души.

Ние бихме желали тази книга да бъде приета като израз на добрата ни воля да бъдем добри ученици на Учителя, добри братя на човеците и верни служители на Бога.

Ние бихме желали да бъде тя приета като братски дар, като отбор плодове, узрели в градината на Учителя, в градината на Неговото живо Слово.

Поднасяйки тия плодове, ние вярваме, че те ще нахранят и усладят душите на всички, които ги опитат, както нахраниха и усладиха и нашите души.

И вярваме, че след като вкусят от благите плодове, те ще посадят семената им в градината на своя живот и в градините на своите братя."

Книгата съдържа следните глави: Живот, Душа, Истина, Любов, Мъдрост, Правда, Бог, човек, Дух, Добро, Свобода, Светлина, Ядка на божественото учение, Жива природа, Великото Всемирно Братство, Четирите неща, Учител, Ученик, Свещеният огън, Тяло на любовта, Христос.

Препоръчваме тая книга горещо на читателите си. Чрез нея те ще могат да се запознаят с основните идеи, които Учителят излага в многобройните си беседи и лекции.

Лятна окултна сбирка в Швейцария.- През август т.г. в Гьотеанум до Дорнах ще се състои окултна сбирка. Тя ще има три секции: английска, френска и немска. Английската ще се състои през 4-10 август, немската - през 7-16 август и френската - през 12-18 август.

 

Редакцията на сп. Ж. Зърно съобщава, че премията ще се даде само на онези абонати, които внесат абонамента си най-късно до началото на м. Август т.г.

Молим всички абонати на сп. „ЖИТНО ЗЪРНО” да направят всичко възможно да внесат абонамента си за текущата X годишнина колкото се може по-скоро. Нека никой не чака специална покана. С редовното и навременно изплащане на абонамента вие подкрепяте списанието си, което ще може да излиза редовно и на време.

Молим също всички не платили абонати и не издължили се настоятели за старата годишнина да сторят това веднага.

 

Редакцията доставя книгата

„Лекуване чрез цветните лъчи“

от А. ОСБОРН-ЙИВС срщу 20 лева.

Печатница „Рахвира", ул. Екз. Иосиф 37. Безистен „Бали".

Продължава подписката за записване абонати за Х-ДЕСЕТА годишнина на сп. ЖИТНО ЗРНО, която почна през Януари 1936 г. И през настоящата десета годишнина, списанието иде даде на своите предплатили абонати една подходяща премия из областта на окултната литература.

Абонаментът остава и за Х-та годишнина пак същият - минималния за този род списания - 80 лв.

 

Редакционният комитет на сп. „Житно Зърно" ще направи всичко възможно и през десетата годишнина за още по-голямото подобрение на списанието. Това ще може да се постигне по-добре, при навременното и редовно заплащане на абонамента от страна на нашите абонати.

Вярно на своя път „Житно Зърно" ще работи и за напред върху духовното издигане на човечеството. Само духовната култура е в състояние да донесе истински блага и да издигне всички народи и всеки човек.

Ние вярваме, че и занапред „Житно Зърно" ще бъде прието така радушно, както досега. Вярваме, че нашите абонати ще работят много по-усърдно за разпространението му, отколкото досега.

Нека „Житно Зърно" стане насъщна нужда за всеки дом!

Всичко се праща на адрес: „ЖИТНО ЗЪРНО"

Пощ. кутия № 270 - София

Суми се пращат чрез пощ. чекова сметка № 1597

Всяка изпратена сума трябва да бъде придружена с писмо. Частни лица нямат нищо общо със списанието.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube