Т. Савова

ЕСТЕТИЧНИЯТ ВКУС

Развийте естетическия вкус у детето и не се грижете за друго: То само ще се справи. Развийте вкуса към красивото, изящното. Не го обременявайте с програми, правилници и закони. Не вковавайте детския му ум в рамки, детското му сърце в правилници, волята му в закони. Развийте естетическия му вкус и го оставете свободно. Детето не обича да се подчинява на човек, който сам търси, на човек, на когото пътищата, които той сочи, не са ясни. Развийте вкусът му към красивото и търсете заедно с него.

Свободният ум на детето, любещото му сърце и творческата му воля ще налучкат правилния път на неговото развитие. Оставете го свободно.

Не питайте как, но оставете го свободно. Направете опит. Дайте възможност на красивата му душа да се разцъфне, на светлия му ум да завърже и на творческата му воля да се радва на зрели плодове.

Запитвате: Какво ще допринесе естетическият вкус на човека в житейския му път, в борбата му за съществувание? „Какво? - Красивото четене, например, ще развие красив говор, а такъв говор никога не може да изговори обида или лъжа. Нали красивото не ще допусне в своето царство това?

Красивото писане ще развие любов към красивите линии, към художеството. А от там вглеждане в природата, в красивите ù форми и съдържание, любов към тях, а впоследствие и към самата нея.

Красивото в смятането, ще запитате? Красивото в смятането ще развие по-голямо внимание, съсредоточеност и впоследствие, в живота – честност.

Красивото в пеенето? - Любов към музиката разбиране на форма и съдържание и впоследствие, оценяване на музиката като най-висшата хармония в физическия свят.

Не може да се отрече, че естетическият вкус ще окаже влияние и върху изучаването на география и история, на граматика, геометрия, математика, гимнастика и пр. Всяка дисциплина ще се изучава с особено внимание, ще се поставя на специално място, и ще се избягнат тези хаотични познания, които са неясни сами по себе, обременяват учащия, затрудняват проясняването на неговия мироглед, и вместо любов, развиват апатия към наука и живот.

А какво ще кажем за приложните изкуства и занаятите? При първите естетическият вкус е доста застъпен, но при вторите? - При тях той ще окаже грамадно влияние. И ще донесе резултати неподозирани. С любов към красивото градинарят ще разработи по друг начин градината, отколкото без нея. Обущарят ще изработи по друг начин обувките, дрехарят - дрехите. Хлебарят ще вложи друг елемент в приготовлението на хляба, отколкото ръководен от грубият интерес за изкарване прехраната.

Всички, следователно, ще се съгласим, че в която област и да приложим естетическия вкус, ще получим несравнено по-благоприятни резултати, отколкото без него. В такъв случай няма защо да говорим за обхода, за правила и задължения. Вкусът към красивото ще уреди всичко. Да го развием.

Да развием естетическият вкус у детето, у младежта, и да не се грижим за друго. Но заедно с тях да търсим областите на ума, на сърцето, на волята. Заедно с тях през призмата на красотата.

Да развием вкуса към красивото и да търсим!

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube