ИЗ ЖИВОТО СЛОВО

Централното в живота е Любовта!

Магическата мощ на любовта е в даването!

По-благословено е да даваш, отколкото да вземаш.

Щом даваш, светлината идва в ума ти!

Всички искат все да вземат.

Имай в душата си мисълта да дадеш, защото светлината ще дойде!

Като дадеш, Безграничният ще се прояви чрез тебе!

Той винаги дава! Давай и ще се назовеш син на Безграничния.

Когато вземаш от някого, вземай с желанието да се прояви Безграничния чрез него.

Макар наглед да си най последният бедняк, - давай!

Живейте с желанието да давате, да бъдете проявление на Безграничния!

* * *

Най-малкото Добро, което можете да проявите, проявете го!

Най-малката Истина, която можете да проявите, проявете я!

Най-малката Светлина, която можете да проявите, проявете я!

Не е важно количеството, което си дал!

Важен е онзи вътрешен стремеж, да дадеш ход на божественото в теб да се прояви!

Давайте и ще ви се даде!

Давайте, без да очаквате нито признателност, нито отплата!

Давайте, и светлината, която ще те озари, ще ти даде условия да растеш, да цъфнеш и да узрееш!

Давай - това е новото, писано в книгата на Великия живот!

* * *

Дърветата всяка година се покриват с нови листа!

Слънчевата система всеки миг навлиза в нови селения на небесната държава!

Всеки ден те посещава Безграничният и ти шепне една нова дума!

Всеки ден да просветне в теб една нова мисъл, едно ново чувство да те възпламени, една нова постъпка да те вдъхнови!

Всеки ден се изкачвай до нови върхове!

Всеки ден добий ново прозрение за Безграничния и ново прозрение за собствената си същина!

Всеки ден извоювай ново откровение за Любовта, за Чистотата, за Свободата!

Тъй ще влезеш в Царството на Мира, в Царството на Радостта!

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube