ПРИТЧИ И ПРИКАЗКИ

Четирите течности

Не мислете, че този разказ е измислен. Не, той е истински, макар и да звучи като приказка.

През времето когато в Египет царувала деветата династия, живял един знаменит адепт, на име Муса Бентам. Да не мислите, че това име е измислено. Не, то е име, което наистина е съществувало. Трябва да знаете, че няма нищо измислено в света. Всичко което ви се струва измислено, някога е съществувало. Ако не вярвате в това, измислете нещо, което никога не е съществувало. Измислете! Аз ще проверя в летописите на света и ако е нещо, което наистина нивга не е бивало, ще ви дам по едно шишенце от четирите чудотворни течности: вуар, ерун, раун и амуит, чрез които Муса Бентам победи змията, лъва, бика и воина.

И тъй, чуйте истинския разказ за Муса Бентам. Като всички адепти на древен Египет и той трябвало да мине по един път на седморно посвещение. В момента, когато го заварва нашият разказ, нему му предстояло да издържи ред изпити, за да влезе в трето посвещение. И то трудни изпити. Но смогнел ли да ги издържи, пред него щял да се разкрие нов, непознат дотогава за него свят на сили и възможности - щели да му се отворят нови пътища, по които го очаквали нови постижения.

Повикал го неговият Учител, па го извел в една от най-опасните и непристъпни планински местности и тъй го наставил:

"Слушай, Муса Бентам. Четири изпитания ти предстоят, едно от друго по-големи. Чуй първото! Като вървиш по тоя път, ще срещнеш една голяма змия. Ако я победиш, ще продължиш нататък пътя си. Не успееш ли, тя ще те погълне и с тебе всичко е съвършено. Когато змията се приближи, ще видиш над нея да се вие гълъб. Бъди смел! Хвани змията за врата и здраво стискай! Ето ти това шишенце с течността вуар. Помни добре - вуар. Намажи очите на змията с нея. Змията ще отслабне, ще се отпусне и ще падне пред краката ти. И тогава силата ù ще се влее в тебе. Стане ли това, гълъбът ще тръгне подире ти. По това ще познаеш, че си победил змията.

Чуй сега второто изпитание! По-нататък в пътя си ще срещнеш лъв - едър, страшен лв. Ала не се бой! Преди той да се нахвърли върху теб да Те разкъса, хвърли се ти, хвани го здраво за ушите. Той ще укротее. С тази течност, която ти давам в туй шишенце, ще намажеш очите му. Запомни името ù - ерун се казва. Тогава при тебе ще се приближи едно агне и кротко ще те последва. По това ще познаеш, че си удържал и втората победа.

След туй ще дойде третото изпитание. Като продължиш по-нататък пътя си, ще срещнеш един черен бик, най-силният в света, с дълги остри рогове. Не можеш ли да го победиш, ще те наниже на рогата си. Около този бик ще видиш да се движи сякаш от невидима ръка една крина жито, в която са вперени очите на бика. Хвани смело бика за рогата, па намажи очите му с течността "раун", която се съдържа ей в това шишенце. Като се свърши течността, бикът ще отслабне и силата му ще премине у тебе. Тогава крината с жито сама ще тръгне подир тебе. По това ще познаеш, че си удържал и третата победа.

Най-после ти ще дойдеш до пределите на Посвещението, но ще требва да влезеш през царските врата. Пред нея ще видиш да стои един воин с меч в ръка. Около него ще съзреш да обикаля една красива девица. Ако победиш воина, ще влезеш през царската врата. Не ли - главата ти ще отскочи от твоите рамена. Ала не бой се! Хвани смело воина, погледни го властно в очите и ги намажи с течността, която се съдържа в това четвърто стъкълце. Амуит се казва тя. Воинът ще отпусне безсилно меча си и тогава красивата девица ще тръгне с тебе и вие двамата ще влезете през царската врата. Така ти ще удържиш четвъртата и последна победа.

Когато, след време, Муса Бентам завършил сполучливо своите изпити, той написал върху стълбовете на един от египетските храмове следните думи:

"Брате, който идваш подир мен по тесния път, чуй що изпитах и научих:

Искаш ли да победиш страстите, що бушуват в теб, трябва да имаш тия четири течности:

Вуар

Ерун

Раун

Амуит.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube