ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

НА ГОСТИ ПРИ ВЕЛИКИЯ УЧИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ.

Пътни бележки и впечатления от В. Урб, член на естонското метапсихично д-во.

(Продължение от кн. 6 и край.)

Всяко лято Учителят отива на планината с учениците си. Но миналото лято отпътуването малко закъсня. В очакване на заминаването за Рила, биде устроена екскурзия на Витоша, която отстои недалеч от Изгрева. От Витоша се виждат снежните върхове на Рила, които упражняват мощно притегателно действие върху човека.

След като пристигнахме на местоназначението, ние се спряхме на една полянка, намираща се на височина около 1500 метра. Ще отбележа, че веднага след пристигането, ние си измихме нозете с топла вода - нещо, което е особено препоръчително след дълго ходене.

Привлечен от височините, по които още имаше снежни. преспи, аз се отправих нагоре, придружен от една художничка и една учителка.

След няколко дни на Изгрева пристигнаха гости от Латвия. Като си отпочинаха 1-2 дни, всички заминаха за Рила, към "Седемте езера". Аз не мога да опиша величествените картини на Рилската природа. Човек трябва сам да ги види, за да им се наслади.

Лагерът, където летуват учениците на Вс. Бр. е разположен край второто езеро, недалеч от чертата на снеговете. На бивака пристигнахме привечер. Понеже за вале дъжд, трябваше на бърза ръка да построим палатките си, за да се укрием от дъжда.

На следния ден, обаче, времето се оправи. Тъй като имах само няколко дни на разположение, аз тръгнах да обикалям езерата и върховете, придружен от един приятел, който през цялото време беше на моите услуги. Катерехме се по стръмнини, минавахме през преспи, съзерцавахме дивни планински езера.

Каква тишина, какво спокойствие цари там, във висините! Човек без да иска се вдълбочава в себе си, обхванат от едно меко, възвишено чувство.

През нощта, аз имах случая да преживея величествена планинска буря - непрестанен гръм и мълнии раздираха небето.

*

Настъпи последната вечер от моето пребиваване на Рила. На определеното за огъня място запалиха грамаден огън. Всички насядаха около него. Започнаха песни, една след друга, една от друга по-хубави.

Песните прекъснаха за 10-на минути, през което време всички потънаха в дълбоко размишление. Аз чувствувах, как присъствуващите ме обгръщаха със своите хубави мисли. Раздялата на следната сутрин беше дълбоко сърдечна. Защото аз се бях свързал с приятели, от които винаги ще чувствувам потребност. Особено съжалявах за беседите на Учителя.

Моят другар, който ме придружаваше навред, дойде да ме изпрати чак до границата, грижейки се през цялото време като майка за мен.

Има много гостоприемни народи, но такова гостоприемство, отиващо до саможертва, надали може да се намери другаде.

С това завършват моите кратки впечатления от пътешествието ми в България. Има много работи, които не мога да опиша, защото тях човек може да опита, да разбере, само като ги преживее.

Българският печат за богомилството

В списание "Просвета", орган на Просветния съюз в България, е печатана статията на Д-р Найден Шейтанов: "Периодизация на българската култура", в която между другото се казва:

"Нашето богомилство стои в основата на реформацията в католическата църква. А чрез учението за равенството между мъжа и жената, то предхожда - ако не вдъхновява - култа на дамата в средновековна Франция и последвалите сетне опити за женско равноправие. Дори, според виенския издирвач Зайферт, богомилството изиграло още по-голяма роля и то не само в културно-религиозната история на Европа, но и в социал-политическата. По този начин българското културно постижение се дига до велик двигател в историята на нашия материк, дори и на Северна - пуританска - Америка. Този характер на богомилството трябва да се изтъква не само в родната ни история, но и в общата история, когато се говори за реформацията в Европа".

Нестинарските игри тая година

Тая година интересът към нестинарските игри в селата Българи и Ново Панчево беше доста голям и то не само от български среди, но и от чужденци. Дошли бяха чужденци специално за тия игри. Между гостите бяха д-р Тартап, поддиректор на дружеството за народни песни и танци в Лондон. После г-жа Север, главна организаторка на Лондонското дружество за възобновяване на народните песни и танци, югославянката журналистка Живка Божич и др. Водач на групата е Райна Кацарова, асистентка при Етнографския музей. Англичаните са дошли с намерение да филмират игрите, за да прожектират филма в Англия.

Нестинарските игри - ето един факт, който говори за по-дълбоките сили и закони в природата и върху който може да хвърли светлина само окултната наука.

Юпитер и слънчевите петна

Знае се, че енергията на слънцето не е винаги еднаква. Чрез дългогодишни измервания е установено, че слънчевите енергии имат известни колебания. Всеки 10-11 години слънчевите енергии достигат своя връх и тогаз се явяват в по-големи размери слънчевите петна. Тия петна не са нищо друго освен сгъстени газове.

Коя е причината на тия слънчеви петна? Миналата година американският астроном Едуард Годфрей даде пояснение за това явление върху слънчевия диск. Според закона за космичното притегляне две планети се привличат толкоз по-силно, колкото по-малко е разстоянието между тях. Най-голямата планета в нашата слънчева система, загадъчният Юпитер, се върти около слънцето в елипсовидна орбита, затова в различни времена Юпитер е на различно разстояние от слънцето. Най-дългото разстояние между тая планета и слънцето е 811 милиона километра, а най-близкото - 77 мил. км.

Както луната предизвиква прилив и отлив на морето, тъй и Юпитер предизвиква известни промени на повърхността на слънцето. Когато Юпитер се приближава към слънцето, повърхността на последното също се приближава към голямата планета. Вследствие на това се появява раздвижване на частиците на слънцето и температурата му се повишава.

Едуард Гордфей е на мнение, че слънчевите петна се предизвикват от действието на Юпитер.

Лъчи, които правят предметите невидими

Трима австрийски инженери - Хиндерт, Пинтер и Талхофер - сполучили да превърнат видимите предмети в невидими. На 18 април т.г. това ново откритие било показано на един малък кръг от учени и вестникари. Върху една малка силно осветена платформа били наслагани една ваза, една фарфорова фигура, няколко стъкленици и една запалена електрическа лампичка. Всичко това било пред една светло-жълта стена, изписана с червени и сини знаци. Няколко секунди след като поканените си заели местата, стената и платформата били осветени със силна светлина. И всичките наслагани там предмети в един миг изчезнали. Платформата изглежда празна, а светлината на лампичката макар и да се вижда, изглежда като че виси на въздуха. След две минути всичко това пак си дошло на мястото. След това измежду присъствуващите бил избран един човек, който се изправил гърбом към жълтата стена. След половин минута той изчезнал от погледа на наблюдателите. Между присъстващите се чул шепот на учудване, когато на едно запитване невидимият човек отговорил: "Аа, аз съм тук". Когато пак се появил на платформата, същият човек съобщил на присъстващите, че той през всичкото време ги виждал и че решително нищо не усещал.

Скритите сили в човешкото естество

Средноевропейският печат се занимава с интерес с проявите на двамата "радио-хора", които са фабрични работници в Моравска Острова, Чехословашко. Имената им са: Франц Сикора, 21 годишен, оксиженист, а другият е Рудолф Вълтавски, 32 годишен, монтьор. И двамата са бедни хора. Изкарват с труда си колкото за всекидневните си нужди. Те са радиолюбители, но без особени технически познания. Развили са тия дарби в себе си чрез неколкогодишни упражнения в специално дишане и особено свиване и разпущане на мускулите. По този метод те са добили способността да възприемат радиовълни и да ги правят достояние на слушателите посредством контакт с обикновени високоговорители. После те имат тая способност: когато се допрат до електрическа крушка, тя светва. Това показва, че те притежават изключително лично електричество. Подробни научни изследвания са правили с тях двамата пражки учени: професор д-р Ернест, председатели на чехословашкия съюз на радиослушателите, и професор Шафранек, от Висшето техническо училище в Прага. Дошли са в Моравска Острова за информация и журналисти от Виена, Берлин, Будапеща, Бреслау и пр. Двамата професори преди да почнат опитите с тях, основно претърсили помещението и обискирали и облеклото на присъствуващите.

Двамата радио-хора са в състояние да ловят около 10 радиостанции и то по желание. Направили и друг един опит. Когато един от присъствуващите допирал до челото на Вълтавски щепселите на един контакт от антена, силата на звука се увеличавала с около 30%.

Вечните истини, от Стефан Тошев, Севлиево, 1937 година, Стр. 582, цена 50 лева. Доставя се от Стоян Русев, улица "Опълченска", 64 - София.

Това е ценен принос към окултната ни книжнина през тая година. Книгата е разделена на две части. В първата е изложено най-ценното от Псалмите. Втората част носи заглавие: "Целта и смисълът на човешкия живот според Стария и Новия завет. Карма и прераждане." Втората част има следното съдържание: "Увод. Стари завет. Карма. Прераждане. Вяра. Покаяние и новораждане. Любов. Молитва. Ясновидство. Интуиция. Същинският човек. Безконечният "ад" на християнската църква."

Добър е методът, с който си служи авторът: своите идеи той се стреми да потвърди от една страна чрез стария и новия завет и от друга страна чрез фактите, резултатите на новите научни изследвания по дадения въпрос. Затова книгата съдържа богат фактически материал и идеите на автора са силно, всестранно и логично аргументирани. Тая книга е плод на грамадна дългогодишна работа, за която трябва да му бъдем благодарни.

Книгата е ценна за всички, които искат да се ориентират в сложните проблеми, които днешният живот слага пред всеки търсещ човек. Читателят в тая книга ще намери отговор на много въпроси, които вълнуват човешкия дух. Тая книга ще допринесе много за проникване на новите идеи всред обществото. Нека тя да намери широко разпространение!

При адепта, окултна повест от Любомир Лулчев. Книгоиздателство Ст. Атанасов, цена 10 лв.

История на полския месианизъм до ноемврийското въстание (1831 г) от проф. Jôzef Uejski

Интересът към полския месианизъм у славянските страни се засилва все повече и повече. Съчиненията на полските поети и философи, вдъхновени от великата идея за справедливост, братство и мир - са наистина съкровищница. Това е висок полет на полския гений - красив в ореола на голготските страдания на народа - мъченик, който в лицето на Мицкевич, Словацки, Тиежковски и др. се издига до великата Любов на всеопрощението, на прощение даже към неприятеля,

Проф. Уейски (сега вицеминистър на просветата) е един от най-добрите историци и знатоци на месианизма - а специално на Словацки и Мицкевич. Съч. "История на полския месианизъм" със своя ясен език, богатата ерудиция на автора и главно с историческата връзка на идейните течения на онова време - представлява необходимо ръководство за всеки желаещ да се запознае с произхода, видоизмененията, преображенията и значението на полския месианизъм. Съдържа следните глави :

Гл. 1. Що е месианизъм и видове месианизъм.

Гл. 2. Чувство за мисията на избрания народ в Полша - пред нейния упадък.

Гл. Зи4. Месианистична атмосфера "във века на просвещението".

гл. 5 Идеологията на Варшавското княжество,

гл. 8 и 7 Славянски месианизъм!

гл. 8 Месианизъм и свободните зидари.

гл. 9 Чувство и вяра

гл.X. и XI - Идеологията на ноемврийското въстание. (1931)

Особено интересна е връзката на месианизма с рел. и мистични движения на онова време и тази връзка е подчертана в историч. перспектива.

Царят на новия Израил,от проф. Иос. Уейоки. (из историята на мистиката от века на просвещението) Съдържа:

гл. 1. Главни течения на мистиката в 18 в.

гл. 2. Варшавско и Берлинско посвещения на Тадеуш Грабински.

гл. 3. Царят на новия Израил.

гл. 4. Народ Божи под Нева.

Това съчинение хвърля светлина върху мистичните движения на миналия век, във връзка с Тадеуш Грабински - велик полски мистик и окултист.

Редакцията доставя книгите:

"ЛИЦА И ДУШИ" (Физиогномични портрети) от ГЕОРГИ РАДЕВ срещу З0 лева.

"ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ" от А. ОСБОРН ЙИВСТ срещу 20 лева.

Печатница "ЗАДРУГА", ул. Врабча 1 – София


ПР0ДЪЛЖАВА подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА на сп. "ЖИТНО ЗЪРНО"

Продължава подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТАТА годишнина на сп. "ЖИТНО ЗЪРНО", която почна през Януари 1937 г.

Абонаментът остава и за XI-та годишнина пак същия - минималния за този род списания - 80 лв.

Редакционният комитет на сп. "Житно Зърно" ще направи всичко възможно и през единадесетата годишнина за още по-голямото подобрение на списанието. Това ще може да се постигне по-добре при навременното и редовно заплащане на абонамента от страна на нашите абонати.

Вярно на своя път, "Житно Зърно" ще работи и занапред за духовното издигане на човека. Само духовната култура е в състояние да донесе истински блага и да издигне всеки народ и всеки човек.

Ние вярваме, че и за напред "Житно Зърно" ще бъде прието така радушно, както до сега. Вярваме, че нашита абонати ще работят много по-усърдно за разпространението му, отколкото досега.

Нека "Житно Зърно" стане насъщна нужда за всеки дом!

Всичко се изпраща на адрес: "ЖИТНО ЗЪРНО"

Пощенска кутия № 270 - София

Суми се пращат чрез пощ. чекова сметка № 1S97

Всяка изпратена сума трябва да бъде придружавана с писмо.

Частни лица нямат нищо общо със списанието.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube