ИМПУЛСИ

Тях ние ги имаме всеки ден, с всяко ставане, с всяко лягане Без тях, без импулси, животът би бил пустиня неизбродна. Ала най-голям е импулсът да живеем. И всички други малки и големи импулси се свеждат все към него – да живеем, да разберем живота и да извлечем от него соковете на радостта, на онзи непринуден, спонтанен живот, който крие в себе си смисъл и щастие. Спонтанността е израз на онази творческа импулсивност. която е свързана с източниците на любовта в живота, на разума, който го тика напред и на истината, що внася красота и обогатява живота.

Разнородни са импулсите в живота, ала всички светли, благородни импулси, всички импулси що тикат живота напред, идват от един възвишен свят на импулсите. Има един особен свят на възвишените импулси. Тайната на живота е да се домогнеш до този свещен свят, откъдето се лъчи "светлината на деня" – всичките добри подбуди, светли мисли и благородни чувства. в него човек намира отдих от умората на всекидневието, от разочарованието, което съпътствува неуклонно човешкият живот. в този красив свят на импулсите, човек намира неизчерпаемия източник на сили в живота. От него черпи той вдъхновение за творчество.

Да твориш, значи да обогатиш живота с блага, полезни за всички. Значи да създаваш условия за по-хармоничен живот.

Творчеството е издигане на съзнанието до света на Мъдростта и Истината.

Истинските импулси тикат човека към творчество. Те внасят светлина и широта в съзнанието. Те разширяват сърцето. Те освобождават душата от гнетящото в човешкия живот.

Светът на импулсите е свят на музика. Симфоничен свят, в който звучи всяка брънка на душата, на ума, на сърцето; музикален свят, в който звучи в пълна хармония всяка нишка на човешкото тяло. Един американски милиардер – разправя Учителят – слушал един концерт. Като излязъл оттам той е бил така вдъхновен, отишъл и раздал богатствата си на бедните. Какъв импулс! Само музиката може да даде подобни импулси. Светът на импулсите е свят на музика!

Всеки музикален тон дава различни импулси в човешкия живот. Човек трябва да умее да използува музиката, както хляба насъщний. Колко малко ние хората обичаме музиката! Тя е храна за нашата душа, благословение за ума и разширение за сърцето.

Безкрайна е проявата на този велик свят на импулсите. На тези невидими причини – на малките незабележими импулси, дължим ние цялата култура на човека, цялото му духовно и материално творчество.

– Кое дава импулс на поета да пише своите вдъхновени песни? – Не е ли малкото красиво цвете, пръснало своя аромат и красота навсякъде из пространството. Не е ли небето със своята дълбока синева или с разнообразните облаци, що менят всеки миг своите форми! Не е ли един мигновен поглед, що събужда в душата вечен копнеж към нещо красиво !

Кое прави от обикновения човек, човек на успеха, на дарбите, на творчеството? Не са ли малките импулси, що събуждат в него любовта. Любовта разцъфтява човека. Любовта издига човека до висотата на живота, извисява го до небето. Онзи импулс, що събужда в човека любовта, е най-великият импулс в живота. Защото само с любовта се постига всичко.

Благословени са импулсите в живота! Те ни издигат, те ни създават благата, те ни дават светлина, те ни дават благородство, обич, любов, те правят успеха и постижението винаги неразделна част от нашия живот. Те ни водят към мъдрост. Те ни дават прозрението – да обичаме истината и свободата. Те събуждат в нас любовта, която ни приближава до Бога

Малките импулси! Трябва винаги да бъде отворено сърцето ни за тях. Те ще ни посетят и при пукването на зората, при изгрева на слънцето, през светлия ден и през тъмната нощ, през всичките времена на годината. Те ще ни покажат своята красота и сила чрез всичко живо по земята и небето.

Импулсът е като лек пролетен зефир. Духне и го няма вече. Трябва да се схване в момента. Усет е необходим в човека, за да даде място в себе си на малките импулси, които идат през пространството от един особен свят на хармония, на музика и красота.

Само чутката душа се добира до този свят на импулсите. Тя им дава място в себе си. Така тя твори блага в живота. Блага и ценности за всички.

Да се добере човек до извора на вечните импулси в живота – ето нещо смислено, към което трябва винаги да се стреми. В него е благословението на живота.

Е.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube