ЕЛЕМЕНТАРНИ АСТРОЛОГИЧНИ КОМБИНАЦИИ

1. Планети и зодиакални знаци

(Продължение)

Дадените в миналия брой общи правила нямат абсолютна стойност, както не е абсолютно и самото разделяне на планетите на добри и лоши. Така че не трябва да ни учудва, че в отклонение от последното правило Меркурий се счита сравнително добре поставен в сатурновите знаци Козирог и Водолей, поне доколкото се касае за умствените способности и развитие на индивида, докато в друго отношение същата комбинация може да даде по-малко благоприятен резултат.

Не трябва да се забравя, при това, че споменатите правила важат само за планетите в перегринно състояние, но не и за планетите в знаковете на своето достойнство или слабост .

Така, въпреки че имаме работа с неблаготворни планети, Марс се чувствува добре поставен в знака на Сатурн - Козирог, защото там той има своя "подем”. Макс Хайндел обяснява тоя факт с хипотезата, че буйната енергия на Марс се обуздавала от сдържания владетел на Козирог - Сатурн.

Обратно, въпреки симпатията, която съществува между благотворните небесни тела Венера и Слънцето, последното е слабо във венериния знак Везни, понеже Везни е знакът на неговото падение. Встъпвайки в тоя знак, Слънцето слиза на юг от екватора и по тоя начин неговото влияние отслабва в северното полукълбо.

Меркурий в Стрелец, макар че се намира на разположение на "големия благодетел" Юпитер, не се проявява добре, понеже Стрелец е знак на заточение за Меркурий; в Риби, дето Меркурий комбинира своето влияние пак с това на Юпитер, също така не е добре поставен, понеже Риби е знакът на заточение и падение за тая планета.

Връзката между владяната планета и нейния владетел е един вид съвпад, силата на който е по-малка от тая на обикновения съвпад, но - според Морен - по-голяма от силата на един тригонален аспект. Ето защо, трябва да се държи сметка за тая връзка, нещо, което неоснователно се пренебрегва често пъти.

*

Нека сега разгледаме запример положението на Сатурн в знака Стрелец, както го намираме в хороскопа, даден в един от миналите броеве на списанието.

Както се каза вече, ние няма да изследваме за сега влиянието на аспектите и дома. Ще се ограничим да установим само ефекта, който се получава от взаимодействието между планетата и знака, в който я намираме.

Въз основа на гореизложеното можем да направим следните заключения:

1. Отпечатък. - Дванадесетият градус от Стрелец в тоя хороскоп ще носи през целия живот на индивида тежкия печат на най-строгата планета. Ние ще знаем предварително, че насочените към тоя пункт преминавания (транзити) на планетите, които в рождения хороскоп са свързани по някакъв начин със Сатурн, ще съживят латентните му енергии. И докато хармоничните транзити не ще се проявят особено силно, дисхармоничните транзити, особено на планетите, които и в рождения хороскоп са в дисхармоничен аспект с тая планета, ще се чувствуват толкова по-тежко. С други думи, всяко преминаване на тия последните през 12°. от Риби (като квадрат спрямо 12°. от Стрелец), през 12°. от Близнаци (като опозиция спрямо 12°. от Стрелец), 12°. от Дева (като квадрат спрямо 12°. от Стрелец), пък и върху самото радикално положение на Сатурн - 12°. от Стрелец, доколкото се касае за транзити на неблаготворни планети, ще бъде съпроводено с неприятности за родения.

2. Космично положение -Както видехме по-миналия път, Сатурн в Стрелец е "чужденец". Огненият, подвижен знак представя при това несимпатична атмосфера за бавното темпо на земната планета. Положението се смекчава от обстоятелството, че знакът, както и планетата, е електричен, мъжки. Прочее, средата на Сатурн в случая не е особено благоприятна, без да е така лоша както ако се намираше в знак на заточение или падение. С една дума, имаме положение под средно.

3. Влияние на знака - Интензивният характер на средата едва ли ще даде възможност на Сатурн да прояви своите практически способности. В замяна на това, подвижният динамизъм на Стрелец ще засили свойствения на Сатурн такт, а огненото естество на същия знак ще прибави известна доза импулсивност, макар и маскирана, към издръжливостта на Сатурн. Огненият елемент ще бъде добра почва и за развитието на духовните качества, заложени от планетата на мъдростта.

4. Влияние на владетеля - Известно е, че Юпитер е планетата, чието въздействие е най-често положително. Неговото влияние и в случая като владетел на Сатурн ще бъде благотворно. То преди всичко ще подобри доста космичното положение на последния. Би могло да се очаква още, че Юпитер ще смекчи песимизма и фанатичната строгост на съдбовната планета, ще засили склонността към научни, философски и религиозни проблеми, както и характерното за Сатурн чувство за справедливост.

2. Планети и домове

Сега ще разгледаме отношенията между планети и домове. Трябва да бъдем, следователно наясно, че и в тоя случай ще имаме работа с прости, основни комбинации, които ще трябва да се попълнят с данните, които ще се получат от знака, в който се намира дадената планета, както и аспектите, които тя получава, за да преценим нейния точен ефект във въпросния дом.

Както видехме и по-рано, домовете определят положението на небесните тела спрямо хоризонта и меридиана на местото на събитието. По положението на една планета в даден дом се съди за силата на нейните радиации от една страна и за посоката на нейното действие - т.е. за оная област от живота на родения, върху която тя ще упражни своето влияние, от друга страна.

а) Общи бележки

Тук ще припомним някои положения, повечето от които са вече изнесени в главата върху домовете.

Общо взето, планети разположени над хоризонта или близко до него, проявяват по-пълно своето влияние. Някои автори са на мнение, че когато повечето планети са разположени над хоризонта, те дават добри условия за проява във физическия свят, докато много планети струпани под хоризонта, говорят за един по-богат вътрешен живот на индивида - едно твърдение, което би могло да се приеме само условно.

Знае се, че планетите развиват най-голяма сила, когато се намират в ъглови домове и то повече в 10. и 1. и по-малко в 7. и 4. домове.

При равни други условия, силата на планетите, разположени в следващите домове - 2., 5., 8. и 11. - е по-малка и най-малка в падащите домове - 3., 6., 9. и 12.

От следващите домове най-интензивен е 11., от падащите - 9., които заедно с ъгловите домове 1., 10. и 7. образуват така наречените хилегиални места в хороскопа.

Всеки дом представлява едно силово поле с една зона на максимална интензивност - това е неговото начало или връх. Влиянието на последния - неговият орбис - се простира и в предходния дом на разстояние 5-6°, а при асцендента - началото на първия дом - до 10° в сферата на предходния 12 дом.

1. и 10. дом се смятат особено щастливи.

Напротив, 8. и 12. - нещастни.

Има два дома, които могат да имат и едното и другото значение. Това са: 6 дом, който има отношение към прислугата, личното служене, но и към болестите на родения, и 7 дом, дом на сдруженията, брака, но и на откритите врагове.

Останалите домове - 2., 3., 4., 5., 9., и 11., се считат добри.

4., 8. и 12. домове минават още за окултни. Някои автори прибавят към тях и 6. дом.

Според положението си по домове планетите могат да имат вторични достойнства и вторични слабости, които не трябва да се смесват с достойнствата и слабостите, които те притежават в известни знаци, за които се говори по-рано.

Така, положението на една планета в 1 или 10 дом се счита за едно такова "вторично достойнство"; вторично, защото е краткотрайно - след около два часа, по силата на въртенето на земята, планетата преминава от 1. в 12. съответно от 10. в 9. дом на хоризонт-меридионалната система на това место и следователно изгубва това свое достойнство.

Напротив, позицията в 8. и 12. дом се счита за "вторична слабост" на въпросната планета.

(следва)

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube