П. М-в

ЕЛЕМЕНТАРНИ АСТРОЛОГИЧНИ КОМБИНАЦИИ

1. ПЛАНЕТИ И ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ

(Продължение)

След като се запознахме с четирите астрологични елементи, с които работи астрологията - планети, знаци, домове и аспекти - ни предстои да разгледаме простите комбинации, които те образуват помежду си. Както казахме в последната статия, това ще бъде само подготовка за пълната астрологична синтеза, в която ще бъдат застъпени и четирите астрологични фактори.

На първо място идва отношението между планетите и зодиакалните знаци, в които те се намират.

1. Едно положение на астрологичната традиция, което характеризира това отношение, гласи, че всяка планета слага своя отпечатък върху мястото на Зодиака, дето тя се е намирала в момента на раждането на дадения индивид. Тоя отпечатък остава в хороскопа на тоя индивид и след като планетата е напуснала това място. По тоя начин, позицията на Слънцето в хороскопа има слънчев, тая на Сатурн - сатурнов характер през целия живот на родения.

Това на пръв поглед странно твърдение се проверява твърде лесно при транзитите, т.е. преминаванията на небесните тела през радикалните места на планетите, значи местата, които те заемат в радикалния, рождения хороскоп.

Ако, например, един ден Юпитер премине през радикалното положение на Слънцето в един хороскоп, което може да се види от астрологическите таблици, обикновено това ще означава настъпването на едно благоприятно време за индивида, докато преминаването на Сатурн, Уран или Марс върху същото място, обикновено, ще бъде свързано с критични събития за него, както и за всички, при раждането на които Слънцето е заемало това зодиакално положение.

Един тригонален транзит на Юпитер към радикалното място на Слънцето обикновено също така показва хармонични влияния. Така, когато Юпитер при своето движение в Зодиака стигне точката 8° от Лъв или 8° от Стрелец, той ще оповести един благоприятен период за притежателя на хороскопа, даден в по-миналия брой на списанието, тъй като тогава „големият благодетел" ще бъде в тригонален транзит спрямо мястото на Слънцето (8° от Овен) в хороскопа на това лице.

Напротив, дисхармоничните транзити - квадратура и опозиция - особено на неблаготворните планети към радикалната позиция на Слънцето, обикновено бележат неблагоприятни влияния. Така, преминаванията на неблаготворните планети през 8° от Рак (точка, която се намира в квадратен аспект с 8° Овен), през 8° Везни (като опозиционна точка спрямо 8° Овен) и през 8° от Козирог (като квадратура към 8° Овен) обикновено ще се придружават от по-големи или по-малки мъчнотии за същото лице.

Разбира се това, което се каза за Слънцето във връзка с преминаванията на някои планети, важи по принцип и за преминаванията на всички планети спрямо позициите на всички планети в хороскопа, само че със съответни разлики в силата и характера на получените ефекти. Но ние няма да се спираме върху тия въпроси, понеже ги споменахме само за изяснение на един факт, за който нямаме никаква теоретическа обосновка. Засега ще се задоволим да забележим, че методът на транзитите, употребен правилно, представлява едно от твърде сигурните предсказателни средства на традицията.

2. И друг път имахме случай да споменем за астрологичната хипотеза, според която планетите от старата серия управляват или владеят по два, а светилата - по един от зодиакалните знаци. в тоя случай знакът се нарича жилище на въпросната планета, която пък се счита негов господар. (Виж фигурата).

Както се каза и по-рано, един от двата знака, които се управляват от един и същ господар, е сроден по естество с владеещата планета, а другият има допълнителен, комплементарен характер на нейния.

Следната таблица изразява тия отношения:

госпоподарподарь елемент жилище от същия елемент от допълн. елемент Слънце огън управлява Лъв - огън — — Луна вода — Рак — вода — — Меркурий земя — Дева — земя и Близнаци — въздух, Венера въздух — Везни — въздух и Телец — земя, Марс огън — Овен — огън и Скорпион — вода, Юпитер огън — Стрелец — огън и Риби — вода, Сатурн земя — Козирог — земя и Водолей — въздух.

Новооткритите планети - Уран, който се смята горна октава на Меркурий и Нептун, когото считат горна октава на Венера - нямат свое жилище. Твърди се, че Уран, на който приписват огнен характер, се чувствал добре във Водолей, а може би и в Скорпион, а Нептун, който минава за водна планета - в Риби, а може би и в Рак.

Обратно, в знаците, които лежат срещу техните жилища, планетите се считат че са на „заточение". Така:

Слънцето се смята заточено във Водолей,

Луната Козирог,

Меркурий Риби и Стрелец,

Венера Овен и Скорпион,

Марс Везни и Телец,

Юпитер Близнаци и Дева,

Сатурн Рак и Лъв.

Има още едно „достойнство", което традицията приписва на планетите. Според нея, влиянието на планетите се проявява особено силно още в някои знаци. Това са знаците на техния „подем", които не трябва да се смесват с жилищата на планетите.

Твърди се, че

Слънцето е в подем в Овен,

Луната Телец,

Меркурий Дева,

Венера Риби,

Марс Козирог,

Юпитер Рак,

Сатурн Везни.

Противоположните знаци на току що споменатите са знаци на „падение" за същите планети. Така че

Слънцето се смята в падение във Везни,

Луната Скорпион,

Меркурий Риби,

Венера Дева,

Марс Рак,

Юпитер Козирог,

Сатурн Овен.

Обикновено се приема, че планетите, разположени в свой знак, развиват най-добрите си качества и тяхното влияние е трайно.

Планетите в заточение губят положителните си качества и проявяват по-скоро отрицателните.

Повечето автори приемат, че планетите, разположени в знака на своята екзалтация (подем), развиват едно, понякога внезапно проявено, но силно влияние. Например, ако се касае за господаря на хороскопа, може да имаме едно забележително издигане на индивида.

Според същата хипотеза, планетите в падение губят значителна част от своята сила.

(следва)

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube