ЗАГАДЪЧНИ ЯВЛЕНИЯ

Предупреждение по телефона

Това е станало във Варна преди десетина години. В семейството X. неочаквано се звъни по телефона. Госпожа X. вдига слушалката и като никога не попитва, кой е. По телефона се съобщава следното:

– Довечера в 81/2 часа д-р 3. да отиде в дома на сем. на Д.

Госпожа X. веднага праща слугинята си в сем. Д. да пита – има ли някой болен. Госпожа Д. попитала слугинята:

– Защо питате?

– Защото ни съобщиха по телефона, че имало болни у вас, та да пратим д-р 3.

Обаче, в семейство Д. никой не бил болен в момента. Този въпрос така си и останал.

Вечерта сем. Д. били поканени на гости в сем. X., - същото семейство, дето било дадено по телефона съобщението.

По едно време, когато домакинята правела кафе, г-жа Д., без да гледа часовника, казала :

– Да прескоча у дома за малко да видя децата.

Децата ù, като никога, били оставени самички в къщи. Нещо я подтикнало да отиде да ги види. Като отишла в къщи, за нейна голяма почуда намерила децата в силна температура - 40 градуса. Тогава грабва телефона и съобщава на сем. X., че децата са много зле, имат висока температура и нека г-жа X. по телефона да повика въпросния лекар.

Когато г-жа Д. погледнала часовника, часът бил точно 8 и половина, значи точно часът, посочен по телефона сутринта, когато децата нямали никакви болезнени признаци.

110 дни

Г-н У. е чиновник в едно държавно учреждение. Миналата година по едно частно донесение го обвиняват, че издал документ на едно лице с неверни данни. Прокурорът го дава под съд и временно го отстраняват от длъжност, додето се разгледа далото. Отстраняването от длъжност става на 18 ноември миналата година. Делото още не било насрочено. През декември той сънува сън, че наказанието, което ще му се наложи и изтърпи, е 110 дни. Той не може да разбере този сън и не му отдава голямо значение. През януари тая година му се съобщава, че далото му е насрочено за 8 март. Тогава той прави изчисление и вижда, че между 18 ноември и 8 март има точно 110 деня. И у него се събужда едно предположение, че ще бъде оправдан от съда и че наказанието му ще се състои само в отстраняването от длъжност за 110 дни. Той съобщава съня си и тълкуването му на свои близки.

На 8 март се гледало далото. Той бил оправдан от Областния съд и възстановен на длъжност.

Интересното в този пример е следното:

Когато сънувал съня през декември, делото не било още насрочено и затова той не е можел да знае, че между отстраняването на насрочването на далото ще протекат 110 дни.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube