ИДЕАЛИ НА МЛАДЕЖТА

П. Г. Пампоров

Що е човек? Човек е любящо, мислещо и творческо същество, жив слънчев лъч, разумна душа, който се изявява чрез ума, като светлина, чрез сърцето като топлина, чрез волята като сила. Следователно, човек е същество, което мисли със своя ум, люби със своето сърце и твори със своята душа.

Основни стремежи. От памтивека, от като човек е започнал да се съзнава като човек, в него се проявяват три основни стремежи: стремежът към знание и светлина, стремежът към любов и топлина и стремежът към свобода и сила. Цялата история на човечеството и на отделните народи и личности е устрем към повече светлина, към повече любов и към повече свобода.

Единство в разнообразието. Първоизворът на живота е първоизворът на светлината, топлината и силата. Този първоизвор го наричаме Бог, централното Слънце; разумното, любящо и творческо същество пък, което в себе си го наричаме душа, е слънчевият лъч, излязъл от това слънце. Ние всички сме живи, слънчеви лъчи, разумни души, деца на един Баща на Светлината, Любовта и Свободата. Бог е Великата Реалност на живота. Ако има живот, светлина и свобода, има и Извор на живота, светлината и свободата. Ние сме деца на светлината и Любовта, равноправни членове на великото всемирно семейство – човечеството, единни по същина, божествени, светли и разумни, но различаващи се по проява както звездите на небето и цветята на полето. В света царува законът на единство в разнообразието и разнообразие в единството, т.е. единство по същина, разнообразие по проява.

Любов към себе си, към народа и към човечеството. Цялото развитие на отделния човек е разширение на любовта и на съзнанието. Изпърво човек съзнава за реална само своята личност и обича само себе си, после той съзнава семейството и народа и обича семейство и народ; и най-после човек съзнава човечеството и космоса и започва да обича всички човеци и същества. Егоизмът е първообразната религия на дивака и тя се характеризира с любов към себе си, към своето физическо аз. Национализмът е религията на езичника (на китаеца, гърка, римлянина) и тя е любов само към своя народ и омраза към другите народи.

Всемирното братство - е религията на Христа, религията на бъдещето, Царството на светлина, братство и свобода, Царството Божие на земята. Истински може да обича себе си и своя народ само онзи, който се е пробудил за съзнанието на Цялото Битие, на Космоса. Който обича само себе си, той е във фазата на гъсеницата, която яде лакомо листата. Който обича само своя народ - той е във фазата на какавидата - затворил се е в пашкула на национализма. Който обича Извора на живота във всичко живо - той е във фазата на пеперудата, той е свободен и щастлив и може да обича истински и себе си, и семейството, и народа, и човечеството.

Идеали на младежта. Младежта е бъдещето, надеждата на човечеството, съкровището на народите. Тя е винаги отзивчива, идеалистична, с душа отворена за доброто и очи насочени към бъдещето. Младежта не може да живее без идеали. Но идеалът само тогава е идеал, когато свети като звезда на небето и осветява пътя на човека. Идеалът ни открива пътя към светло бъдеще.

Идеал за индивидуалния живот. Хор не може да имаме, ако нямаме подготвени певци и оркестър - ако нямаме подготвени музиканти. Също така и истинско общество не може да съществува, ако няма добре оформени индивиди. Преди всичко са нужни човеци, люде. т.е. същества, с мислещ ум, с любящо сърце, с творческа воля. Чисто сърце, светъл ум, диамантена воля! Това е идеалът в индивидуалния живот. Сърце чисто като кристал, любвеобилно като планински извор, което непрестанно да тупти с благородни чувства и да блика с любов, ум светъл като слънцето, което непрекъснато да грее и разнася светлина и топлина, воля твърда като диамант, за да твори всеки миг доброто, разумното, великото душа широка като вселената, за да обгърне в любовта си всичко - ето това е великият идеал за младежта. Да бъдем истински човеци преди всичко и синове Божии.

„Бъдете съвършени като вашият Отец."

Идеал за обществения и международния живот е Царството Божие, т.е. Царството на Любовта, светлината и свободата изразено практически във всемирното братство, правдата и хармонията между всички люде и народи с пробудено съзнание, благородно сърце и широка душа.

„Търсете първом Царството Божие и Неговата Правда и всичко останало ще ви се приложи."

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube