ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА 1939 ГОДИНА

Миналата година в Париж всеобщо познатата мадам Табуи решила да запише всички предсказания на английските, френски и немски прорицатели и се получил удивителен резултат: почти всички предсказания се сбъднали!

В 1937 година било предсказано за 1938 година следното:

„През септември 1938 година една голяма държава ще подчини няколко народи от Средна Европа, вследствие на което ще се яви призракът на нова всемирна война, но великите сили ще се споразумеят и мирът ще възтържествува."

Всичко това се сбъднало в 1938 година и в това нямало нищо чудно, защото тъкмо преди това Германия погълнала Австрия и всеки уверен наблюдател би могъл с увереност да каже, че Германия няма да се задоволи само с Австрия.

Но удивителното тук било посочването на месеца: септември. И на всички е известно, че трагедията в Чехословашко се извърши тъкмо през септември 1938 година!

Но още по-поразително е друго едно предсказание: „В един голям френски град ще избухне пожар, който ще коства живота на 60 души".

Спомняме си ужасния пожар в Марсилия, дето действително загинаха 60 души.

Дали това е съвпадение или проникване в тайната на законите, които управляват света?

Трудно е да се отговори.

Ето предсказания от същия източник за 1939 година:

1. В източна Азия войната ще продължи (очевидно китайско-японската война); великите сили ще се намесят в тая война косвено, но една от държавите ще се намеси активно и ще принуди по-силния противник да капитулира (очевидно Япония).

2. През пролетта на 1939 година в Европа ще назрее нов конфликт, който като че ли ще застраши света с всемирна война, но в края на краищата ще възтържествува мирът и няма да има война до 1941 година.

3. В източна Европа ще умре повелителят на една голяма държава и неговата смърт ще повлече големи, полезни промени в тая страна".

(Из в. „Газета для всех").

ДРУГИ ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗА 1939 ГОДИНА

Парижката прорицателка Люс Види е казала следното:

„През 1939 година няма да има война. Въз основа състоянието на планетите можем да кажем, че Франция встъпва в период на социално заздравяване. През май, юли и есента ще има маневри на враговете на Франция, което ще стане причина да се обедини страната.

Има неприятен симптом: През 1939 година ще има две затъмнения на Сатурн, както в съдбоносните години 1870 и 1871. Но аз твърдя: Война няма да има.

Никаква катастрофа няма да има през тая година. Всичко ще се ограничи с големи изненади и вълнения".

(Из в. „Сегодня").

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ВИЖДА БЕЗ ПОМОЩТА НА ОЧИТЕ

Ню-Йоркските вестници разказват за интересно медицинско явление - човек, който може да вижда без помощта на очите; той с завързани очи може не само да се движи в непозната нему стая, но даже и да чете!

Това е лекарят д-р Харлан Тарбел, който действително притежава тъй нареченото второ зрение. Ню-Йоркските журналисти за да изпитат неговите способности, се събрали за някои опити; по този начин те искали да се запознаят с чудния дар на д-р Тарбел. Върху очите му били завързани две големи вълнени покривки. Те били залепени за лицето с лепкав лейкопласт, поставен на кръст, тъй че очите били напълно закрити. След това главата на д-р Тарбел била обвита с къс гъсто черно кадифе, през което човек, притежаващ обикновеното зрение, не би видял нищо. В такъв вид д-р Тарбел бил въведен в една стая, в която той никога не е влизал и му било предложено да намери в нея телефона. Той с уверени крачки пристъпил към телефона, стоящ на нощната масичка между двата кревата, без да се сблъска о някой предмет по пътя. Като дошъл при телефона, той уверено повикал някое лице по съобщения му номер; след това прочел номера на едно удостоверение, което му е било дадено от едного от присъстващите журналисти. „Прочел" и името на журналиста, написано в удостоверението. След това той прочел късче хартия, на която една госпожа била записала с молив нужните ù покупки. Прочел и страницата от книга, отворена напосоки. Освен това д-р Тарбел ясно казал номера на книжния долар, който държали пред него обърнат наопаки.

 

ГОЛЕМИЯТ БРАТ. Две беседи от Учителя, стр. 39. София, 1939. Цена 5 лева. Доставя се от Руси Събев, ул.„ Опълченска", 64, София.

Ето една книжка, която трябва да получи масово разпространение. Тя трябва да проникне в широките народни слоеве, във всички села и паланки. Тя трябва да достигне до всички кътове: до учители, работници, земеделци, общественици и пр. Това са две беседи, държани от Учителя на нова година вечерта и на другия ден в 10 часа. Тия беседи са важни в това отношение, че в тях се разглежда настоящата година от едно много важно гледище: Именно при днешното състояние на човешкото съзнание и на културата изобщо, кои са върховните нужди на човечеството, за да може да се издигне до една по-висока култура, за да може да използува благоприятните условия, които настоящата година носи в себе си! Днешната епоха е важна като преходна между старото и новото. Сега се намираме в много важен момент в човешката история - именно зазоряване на една нова светлина в човешкото съзнание, и тая нова светлина, това ново разбиране на живота ще разреши всички противоречия на съвременния живот!

Макар и малка, тая книжка е чудесно средство за ориентиране в днешното положение и в новите насоки на развитието. Във всички области на природата се забелязват приливи и отливи. Настоящата година представлява един вид прилив по отношение на благоприятните, условия за подем, за растеж, за осъзнаване.

Тук ще изложа няколко мисли от тая книжка, за да си състави читателят понятие за ценностите, с които тя е тъй богата:

„Който иска да живее добре, да проявява своите добри мисли, чувства и постъпки, той ще намери благоприятни условия за това именно тая година. Който мисли, че може да държи своя стар живот, пълен с лоши мисли и желания, той ще се разтопи като лед и ще се изпари като вода. Новата година носи благоприятни условия за посаждане на всичко, което ви е дадено. През тая година трябва да извадите от хамбара всички хубави семена и да ги посадите на нивата си. Нивата представя човешката душа. Какво значи човек да обича Бога? Да обича човек Бога, това значи да Го вижда навсякъде. Сега, ако ви питат, защо трябва да обичате, ще отговорите: човек трябва да обича, за да вижда Божественото навсякъде. Не го ли вижда, той няма живот в себе си. Без любов животът няма смисъл. Тая година трябва да дадете път на любовта в себе си, за да се влее струята на великия живот във вас."

Нека всички, които желаят да допринесат за новото в света, да съдействуват за масовото разпространение на тая книжка в обществото!

 

Безсмъртна любов. Излезе от печат ненадминатия по своята, дълбочина и оригиналност роман от дук де Помар: „Безсмъртна любов", който по сериозност на проблемите, които поставя и разглежда, е единственият в световната литература до днес. Цена 30 лв.

Търсете я по всички добре уредени книжарници в царството или направо от книгоиздателство „Братство" - Севлиево, пощенска чекова сметка 2201.

 

Хей горице! Детска стихотворна сбирка от Димитрина Антонова - София, 1938 г. Цена 10 лева. Доставя се от авторката, ул. „Опълченска" № 64, София.

Тая сбирка съдържа 43 стихотворения. Вземайки сюжет из живописната природа около детето, авторката използува външния материал, за да събуди у читателя светли, красиви подтици.

Препоръчваме сбирката на читателите си.


Редакцията доставя книгите:

ЛИЦА И ДУШИ

(Физиогномични портрети) от

ГЕОРГИ РАДЕВ, срещу 30 лв.

"ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ"

от А. ОСБОРН-ЙИВС, срещу 20 лева

ТРИНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА „ЖИТНО ЗЪРНО”

Открива се подписката за записване абонати за ТРИНАДЕСЕТА годишнина на списание "ЖИТНО ЗЪРНО", която почва от януари 1939 година.

Абонаментът остава и занапред 80 лв. - най-малкият за този род списания.

Редакцията на сп. "ЖИТНО ЗЪРНО" постоянно се стреми да подобри списанието, да обогати неговото съдържание. То, обаче, разчита на подкрепата на своите абонати. Нека те не само на време да платят абонамента си, а и да запишат всред своите приятели и познати поне по още един абонат. Нека посеят поне едно "ЖИТНО ЗЪРНО"! Това е една благородна работа, която и тях ще възнагради.

"ЖИТНО ЗЪРНО" работи за изграждане на един нов мироглед, от който ще се роди бъдещата култура на братството между човеците. Ето защо, който разпространява списанието, спомага за разпространяване светлината на Новото Учение, спомага за насаждане на новото семе, което сеячът така обилно пръска.

Всичко се изпраща на адрес: "ЖИТНО ЗЪРНО"

Пощенска кутия № 270 - София

Суми се пращат чрез пощенска чекова сметка № 1597. Всяка изпратена сума трябва да бъде придружавана с писмо.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube