ОТЗИВИ, ВЕСТИ, КНИГОПИС

Идеите на Всемирното Братство в чужбина. Гости от Югославия.

На 26 април т.г. пристигнаха като гости на Изгрева един брат и две сестри от Югославия. Те проучват идеите на Учителя и сега дойдоха да направят личен контакт с Учителя и с Братството. Интензивен живот представляваше петдневното им престояване в България. На 29 април участваха в екскурзията на Витоша. Неизгладими са впечатленията у нас и у тях от тая среща.

И те, и ние ясно виждахме, че новите идеи са едничкият сигурен път за сближение на двата славянски народа, а също така и за обединение на всички народи на земята. Духовните идеи са широката идейна основа, чрез която се хвърля мост между всички народи и те почват да се считат като членове на великото общочовешко семейство.

Нашата преса и богомилството.

През зимата в. „Зорница" беше уредил състезание на тема: „Кои са десетте най-велики българи от основаването на България досега?" Вестник „Вечер" в своите разсъждения върху тая тема пише между другото:

„Поп Богомил, велик християнски реформатор, много преди Цвингли, Лютер и Калвин излезе с позив за духовно и нравствено съвършенство на човека и доведе Европа до лозунга „свобода, братство и равенство" който ще остане вечен блян на човечеството".

Ние виждаме тук как постепенно все повече обществото се приближава до схващането, че богомилството е една от най-светлите прояви в българската история.

Пеенето като дезинфекционно средство

Хамбургският професор Тажиг твърди, че пеенето служи като отлично дезинфекционно средство на вътрешните органи. Бавното и силно пеене всред природата помагало за пречистване не само на дробовете, а и на останалите вътрешни органи. То оказвало влияние и на работата на кръвоносните съдове.

Из в. „Днес".

Въздействие на зеленчуците върху характера.

Датският учен д-р Сондерблем дошъл до интересни заключения във връзка с неговите проучвания и опити за влиянието на някои плодове и зеленчуци върху характера и настроението. Според този учен витамините, съдържащи се в зеленчуците, оказват едно благоприятно въздействие върху човешкия характер, докато месото прави човека капризен.

Професор Сондерблем лекувал в продължение на шест месеца с картофи един болен, нервен и нерешителен. След това лечение болният станал спокоен и решителен. След системни лекувания със спанак меланхоличните ставали весели и приказливи. Зелената салата пораждала склонност към музика; крушите правели хората логични, а ананасът ги правел авторитетни и решителни.

Из в. „Зора".

Sanktaj vortoj de l'Majtro, от Beinsa Duno, София, 1940. година. Стр. 123. Това са „Свещени думи на Учителя", преведени на есперанто от П. Пампоров. Доставя се от Руси Събев, Изгрев, София, 13. Цена за България 15 лева, за странство 20 лева.

Книгата е красиво издание с хубави цветни корици. Радваме се, че тая важна книга излезе на есперанто. По този начин ценните идеи на Учителя ще бъдат достъпни до широк кръг читатели във всички страни на света.

Пожелаваме широко разпространение на тая книга. Нека тя да достигне до всички души, които копнеят за един нов свят, за една светла култура на земята!

В светлината на Учителя. От Любомили, София, 1940 година. Стр. 86. Доставя се от Люб. Лулчев, Изгрев, София, 13 и от книж. „Братство" – Севлиево. За да се види значението на книгата, ще приведем следното из предговора:

„Тоя, който се скита в тъмна нощ, един малък огнец може да го оправи, да върне радостите и надеждите му, да посочи пътя, да спаси живота му даже!

Такъв малък огнец съзряхме ние на своето време – него ви сочим – един извор за изжаднелия в пустинята, един нов път за тоя, който всеки ден се стълкновява, като върви в сянката на живота.

Излезте на слънце и възрадвайте се на дара, който то ни носи – обилната светлина. И нека тя влезе в умовете ни, за да не се спъваме; в сърцата ни – да ни сгрее; във волите ни – за да станем проводници на доброто, на братството между хората, на оная любов към всичко живо, която изпълва всека събудена за Божествения живот душа".

Книгата съдържа ценни идеи, родени в Светлината на Учителя.

Препоръчваме я на читателите си.

Волтер, по Андре Мороа, книга 2 от Библиотека Безсмъртни мисли. Изд. Св. Славянски, ул. 6-и септември 12, София. Цена 60 лева. Това е втората книга от ценната международна библиотека „Безсмъртни мисли", която излиза и на български. Изданието на Волтер показва, че библиотеката се издържа в изящна форма и подвързия. Всяка книга от тази библиотека изнася два свята – този, в който е живял прочутият автор, за когото се пише и светът, който представя неговата епоха. Наред с това даден е и ъгълът, през който поглежда писателят – също така прочут, – който ни изнася засегнатата личност и епохата му. От това гледище тази библиотека е особено ценна и за препоръчване.

Д-р Е. К.

„Млад и стар". Разкази от Олга Славчева, София, 1940 год. Стр. 90. Цена 20 лева.

Олга Славчева, която досега ни дари с няколко стихотворни сбирки, за пръв път излиза със сборник разкази. Това са 24 разказа със сюжети из народния бит. В разказите личи тънко познаване на народния бит, на народната душа, нейните тъги, радости, копнежи, надежди. Прочитането им буди у читателя чувството, че доброто живее във всяка душа, че то образува истинското ù естество, че доброто е по-силно от злото, че светлината е по-силна от тъмнината. Тия разкази събуждат вяра в човека, вяра в Божественото начало, което живее в човека, вяра във висшата Правда, която царува в живота! Тая книжка събужда любов към човека-брат, напр. разказите: „Поклони се", „Дядо Ради", „Минекша", „Тефтерите", „Салеп", „За хатър" и пр.

Препоръчваме я на читателите си! Прочитането им ще събуди в тях една светлина и желание да бъдат по-добри.


Бял или чер хляб? От Петър Георгиев. С предговор от Д-р Никола Станчев. София, 1940 година, № 1. от библиотека „Възродена България". Стр. 40. Цена 3 лева. Доставя се от библиотека „Възродена България", пощен. кутия № 515, София.

На един леко достъпен и при това строго-научен език в тая книжка се разглежда въпроса за белия и черния хляб и заключението е, че черният хляб трябва да се предпочете въз основа на много причини, които подробно се разглеждат в книжката. Турена е неимоверно ниска цена, за да стане достъпна на широките слоеве на народа.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube