Индигови деца

Превод от английски:
Магдалина Авгарска


Индигови деца е термин, наложил се в последните десетилетия, за да обозначи деца с характерни психологични и духовни качества. Добил е широка известност след появата на книгата на Лий Карол и нейния съпруг “Indigo children: new kids have arrived” (“Индигови деца; пристигнаха нов вид деца”).

Употребен е за пръв път от американската ясновидка Нанси Ан Тапе, която класифицира хората според цветовете на аурата им. Според нея при тези деца преобладава индигово-виолетовият цвят нещо характерно за зрели хора с духовни практики или житейка мъдрост зад гърба си, но съвсем необичайно за детската аура. Нанси Ан Тапе твърди, че при близо 95% от децата, родени в последните 10 години, се наблюдава този феномен. Той става все по-очевиден напоследък. Наистина все повече деца, родени в последните две десетилетия, проявяват от най-ранно детство необичайни качества и подчертана независимост. Много от тях са определяни като деца с “труден характер” отказват да се подчиняват на родителски и училищен контрол, проявяват упорито свободолюбие и имат определено мнение по всички въпроси, както и решимостта да го отстояват независимо дали са на 3 или на 13 години. Към психологическата им характеристика понякога се добавят и два синдрома, които направиха много от тези деца обект на внимание от страна на психолози, психиатри, невропатолози. Те бяха класифицирани като деца с хипердинамично разстройство и с невъзможност за концентрация на вниманието. С други думи неподдаващи се на обучение деца. Всъщност те не се поддават на обучение по старите модели и на авторитарно възпитание.

Междувременно тези деца биват “лекувани” с Риталин медикамент, който повлиява мозъчните функции и “успокоява” неконвенционалното им поведение. Според английската лечителка Дорийн Въртю “тези надарени деца просто предпочитат да учат по начини, различаващи се от конвенционалния образователен модел.” Около 21 000 деца само в Англия са на “лечение” с Риталин. Но, както казва Дорийн Въртю, “тези деца не са с разстройство, разстроен е светът, към който те се мъчат да се приспособят.” Тя счита, че това са деца, които не са загубили връзката си с Висшите измерения, което затруднява живота им в нашето. След няколкото статии, показващи, че лекарството Риталин съвсем не е безопасно, че приемането му може да доведе до поява на зависимости, се надига все по-широк обществен протест против употребата му. Риталин донякъде прави децата, които го приемат, по-покорни, но същевременно води до загубване на фината им сетивност и необичайната им чувствителност казват специалисти, занимаващи се с “индиговия феномен.” Те намират, че “индиговите” деца имат нещо като вграден индикатор за фалша, лъжата, насилието и са свръхчувствителни към тези прояви. Задачата им е да променят това общество, а не да се пригаждат към него. Това са децата-революционери, които проправят пътя на новото. Независимо че терминът индигови деца, употребяван в езотеричната литература и алтернативните медицински практики не се приема от науката, психолозите не могат да подминат факта, че новите поколения изискват нов възпитателен и образователен подход. Авторитарното възпитание е абсолютно неприложимо. Децата още в ранна възраст показват изпреварващо интелектуално развитие и старите таблици за норми и критерии в различните възрастови периоди вече не са актуални. Но компютърните игри и телевизията само могат да разстроят този ускорено развиващ се интелект, съчетан с емоционалната незрялост и ранимост, характерни за детската възраст. Все повече сериозни учени, работещи на предния фронт на науката, сигнализират, че тези необикновено интелигентни, но необуздани деца са ново стъпало в еволюционното развитие на човечеството. Те не се нуждаят от Риталин, а от специални грижи, специално обучение и внимание. Една българска книга на тази тема, която препоръчваме на вашето внимание, е “Неразбраните деца” на Валентина Антонова, изд. Варна, 2005.

Нека се върнем към езотеричната литература и по-точно към изводите на специалисти в алтернативни практики, които са събрали солидни доказателства за съществуването на “различни” деца. Мери Инглиш, популярна английска астроложка и лечителка, казва следното: “В моята хомеопатична практика аз забелязах множество сензитивни, интуитивни деца. Когато разгледах рождените им карти, бях смаяна от факта, че при повечето от тях планетите са струпани в шест от дванадесетте дома на хороскопа. Този модел подсказва интензивна индивидуалност с определени дарби. След това чух за “индиговите” деца и помолих родители, които считаха, че техните деца спадат към този вид, да ми изпратят рождените им данни. За да бъда сигурна, събрах сто рождени карти и намерих в 94% от тях следното струпване на планети. Вглеждайки се по-внимателно, видях, че всички те бяха родени с медиумичния Нептун и свободолюбивия Уран в амбициозния земен знак Козирог.”

Струпването на планети може да бъде в друг квадрант на хороскопа, но във всеки случай, ако детето ви показва независимост, сензитивност и неконвенционално поведение и намерите в хороскопа му струпване на повечето планети в съседни знаци, вероятно в семейството ви се развива една от душите, призвани да променят света, изявяващи “индиговия феномен”. “Някои “индигови” деца са се появили преди около 30 години, но масово са започнали да “слизат” в края на 70-те и особено през последните 20 години”, казва Мери Инглиш.

Дорийн Въртю твърди, че след 1995 г. е ударил гонгът за слизане на нова плеяда души, които проявяват феномена кристални деца наречени така поради това, че аурата им опалисцира с всички цветове. Те следват стъпките на “индиговите” деца, като тях са свръхсензитивни, но са по-състрадателни и меки, не създават проблеми в семействата си. Те ще продължават да тласкат напред промените, започнати от “индиговите” им предшественици. Ако последните са “воините”, “бунтарите”, които трябва да си проправят с мачете път през социалната джунгла, “кристалните” деца носят със себе си хармония и мир. За тях Дорийн Въртю казва: “Първото, което човек забелязва у “кристалните” деца са очите им огромни, проникващи и мъдри не за възрастта им. Техните очи те привличат и хипнотизират, докато разбереш, че детето вижда директно в душата ти. Те изглеждат щастливи, забавни и прощаващи. Това поколение от нови световни служители сега е на възраст 0 до 7 години и не прилича на никое от досегашните поколения.”

В книгите за “индиговите” деца ще намерите изброени някои от характерните им черти, които могат да ориентират родителите и възпитателите:

Имат силно изразено чувство за собствено достойнство;

Имат усещането, че “заслужават да са тук”;

Често “поставят родителите си на мястото им”;

Имат проблеми с дисциплината и авторитетите;

Отказват да изпълняват заповеди и наставления;

Не могат да се подчиняват на реда, например да стоят в строй;

Често намират по-добри начини да правят нещата;

Не реагират на дисциплината “на вината”, като: “Ще кажа на баща ти като се върне какво си направил.”;

Чувстват се подтиснати, когато наоколо няма други като тях. Тогава се самоизолират и могат да проявяват антисоциално поведение, имат чувството, че никой не ги разбира;

Училището може да бъде много тежко социално преживяване за тях;

Творчески личности са, често имат дарба или талант, много са интелигентни;

Очите им са проницателни не за възрастта им;

Често имат необичайни психични способности;

Често биват диагностицирани като “синдром на затруднена концентрация на вниманието” или като “хипердинамичен синдром”, но когато имат интерес, могат да се фокусират;

Често проявяват силно изразена емпатия;

Имат нужда от поддръжка, за да разберат себе си;

Те са тук, за да променят света.

 

Подготвила по материали от чуждестранния печат и от Интернет:

Д-р Светла БАЛТОВА

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube